Начало / Любопитно / „Как да изберем личен банкер“ от Петко Баховски (откъс)

„Как да изберем личен банкер“ от Петко Баховски (откъс)

Данъчно планиране

Планирането на данъците не бива да се бърка с избягването им. Можете да оптимизирате възвръщаемостта по инвестициите си възможно най-ефективно от гледна точка на данъците, които заплащате, като анализирате текущото си състояние при плащане на данъци и планирате как да правите това по най-добрия за вас начин. Този процес се нарича планиране на данъците. За да избегнем каквото и да е объркване, нека първо да дефинираме какво представлява данъчното избягване и данъчните злоупотреби и след това да се насочим към данъчното планиране.

Данъчното избягване е незаконна дейност и означава данъкоплатецът да не заплаща дължимите от него данъци. Избягване на данъци е налице, когато данъкоплатецът умишлено представя невярна информация за дейността си на данъчните органи с цел намаляване на данъчните си задължения. Такава невярна информация може да бъде декларирането на по-нисък доход или печалба от реално заработените или да се използват прекомерно приспаданията.

В повечето страни избягването на данъци се счита за криминално деяние. В други страни като Швейцария се прави разлика между данъчното избягване и данъчните злоупотреби. Данъчното избягване е действие, водещо до погрешна оценка какъв данък трябва да се заплати, за разлика от данъчната злоупотреба, която се дефинира, като избягване на данъци чрез използването на фалшиви документи. Данъчната злоупотреба се счита за престъпление и се наказва допълнително със затвор и глоба.

В Швейцария, ако забравите да декларирате сметка, няма да бъдете наказан толкова сурово в сравнение с наказанието, което бихте получили, ако подправите документи. В други страни като САЩ и двете действия се считат за криминални деяния. От 2009 г. Швейцария премахна разликата между данъчното избягване и данъчната злоупотреба за международни клиенти, но тази разлика остава в сила за местните клиенти.

Енергичните мерки срещу данъчното избягване в международен план имаха сериозни последици за финансовите центрове като Швейцария. През 2013 г. две швейцарски банки бяха принудени да затворят поради глоби от САЩ; едната беше най-старата в света.

Прави се ясно разграничение между избягването на данъци и данъчното планиране. Съществуват различни методи и стратегии за постигане на по-ефективно данъчно планиране – като увеличаване на вноските към пенсионен фонд, синхронизиране на покупките и продажбите на активи и оптимизиране на разпределението на активи, когато става въпрос за избор на различна данъчна юрисдикция.

Свързани заглавия
„Как да изберем личен банкер“ на Петко Баховски с премиера в „Хеликон-България“

„Как да изберем личен банкер“ тук