Начало / Автори / Предизвестена ли е войната в Украйна – пророчеството на Езекиил

Предизвестена ли е войната в Украйна – пророчеството на Езекиил

20-Figure11-1Васил Лазаров

Библейските пророчества нямат нищо общо с разнообразните човешки предсказания, свързани с езичеството и футурологията – астрология, зодии, врачки, хиромантия, хороскопи, спиритизъм, екстрасенси, Нострадамус, Ванга и т.н. Една трета от Свещеното Писание има пророчески характер, а изпълнените до сега около 2300 предсказания  са гаранция, че ще се изпълнят и всички останали. Всички тези пророчества са обвити в тайнството на мистицизма. За разлика от библейските трактати, те са ни дадени, за да ги чувстваме и да им се наслаждаваме. Те по-скоро приличат на цветни картини и не са предназначени за точен логически анализ, когато все още не са се сбъднали. Всеки опит на тълкувание на несбъднати пророчества води до опасност от разводняване на тези изображения. От друга страна, всяко пророчество е написано, за да се разкрие истината, а не да я замъгли. Както знаем всяко търсене на истината е път към Бога. Вървейки по него, тълкувателят мисли за пророчеството онова, което му подсказва неговия дух. Поради това е съвсем неуместно тълкувателите да използват думи като ,,очевидно” или ,,ясно”, за да не се подразнят хората, отстояващи различно мнение.

Преди хилядолетия чрез сън, глас или видения на книжника Езекиил е съобщено пророчество за едно далечно събитие. В Светото Писание то е наречено ,,Гог от земите на Магог”. Векове наред това пророчество е изглеждало доста тайнствено, неясно и трудно за разбиране, заради което евреите са забранили тези текстове да се четат пред хора под тридесет години, за да не би трудното им осмисляне да породи предубеждение към вярата. В наши дни, когато най-вероятно е поставено началото на сбъдването му, е по-лесно да проследим извиращите потоци от бездънните води на Светилището, за да разплетем възлите, разшифроваме трудно понятните пасажи и да дадем задоволителни тълкувания с езика на днешния ден.

Какво предполага, че пророчеството ще се сбъдне в наши дни?

В книгата на Езекиил има няколко пророчества. В глава 37 се предсказва, че Господ ще събере Израилевия дом и ще ги върне в собствената им земя. Тази част от Светото Писание се описва целия обрат в съдбата на Израел, започнал с Ционисткия конгрес 1897-а година, Балфурската декларация – 1917-а година, основаването на държавата Израел и шестдневната война – 1967-а година. Виждаме как нишката на библейските предсказания преминава от 19 в 20 век и съвсем логично в следващата глава от книгата (38-а) да се отнася за библейско събитие от 21 век, каквото е Гог от земята Магог. Така подредени предсказанията се зацепват с хода на времето по години като зъбците на цип. Събитията, описани от Езекиил, трябва да се сбъднат преди появата на Антихриста – подробно описано в ,,Откровението (предсказанието) на Йоан”. Освен това, всичките глави от книгата на Езекиил се отнасят за ,,последните години”. В пророчеството за Гог от земите на Магог на две места (38:8 и 38:16)  е посочено, че времето през което то ще се сбъдне e именно ,,последните години”.

Защо под Магог трябва да се разбира Руската федерация, а под Гог неговия ,,княз”?

Критичните тълкуватели са вложили голямо усърдие да изяснят кои точно са Гог и Магог. Още преди двеста и петдесет години, изтъкнатият тълкувател Матю Хенри изготвя справочник в полза на студентите, изучаващи Библията и в него казва: ,,Магог се намира накрая на света – в Скития, Татария и Русия. Според писанията на еврейския историк Йосиф Флавий потомците на Магог са живели на север от Черно море. Същият предрича, че те ще образуват мощен блок в края на дните. Тези твърдения се споделят от редица тълкуватели и изследователи – и в далечното минало и днес, които се позовават на следните аргументи:В пророчеството на Езекиил се споменава (38:2), че Гог е от земята Магог и княз на Рош, Мешех и Тувал. Магог означава ,,разширяване, разрастване на семейството”, което съвпада с огромното разпростиране на източните народи. Рош е първоначалното наименование на народа, който след това става Ройсен, а по-късно Русия. В православния превод на Библията се споменава за Мешех, но в други преводи е наречено Мосох, което означава ,,придобивка, завоевание”. Най-вероятно оттам е произлязло името на Москва. Мосок, както Рош и Тувал, са синове на Ефет и внуци на Ной. От тези трима братя произлизат славянските народи. Тувал значи ,,ковач на оръжие” и оттам вероятно идва името на Тоболск – родния град на Распутин, намиращ се в Сибир. Не случайно Русия се нарежда сред народите, които са първенци в производството на оръжие.

В стих (38: 15) от пророчеството се споменава, че нападението ще дойде от ,,голямо сборище”, идващо от северните предели, което също ни е от полза в нашето изследване.

Сред редиците на нашествениците ще има перси, етиопци и ливийци (38:5). Най-вероятно потомци на тези народи населяват днешна Сирия и Ливан и Иран. Както знаем, наемници от тези страни участват в сраженията на страната на Русия.

Като съюзници на ,,голямото сборище” още са посочени Гомера и Тогарма. Гомера е родоначалник на галските народи. Полковете на тези представители вероятно са от областите, в които значителен приток на галска кръв се е вляла в Русия.

От Тогарма произлизат турските племена. Турция се намира доста по на юг, а в Писанието изрично е посочено, че полковете на тези участници идва от север. Предполагам, че това са наследници на някогашните турски племена и най-вече селджушките турци, чиито потомци са се разселили из териториите на днешна Русия.

Така нареченото ,,голямо сборище” вероятно е създавало погрешното впечатление в миналото, че ще бъде коалиция или блок от няколко държави, но може тези участници да са представители на народи, които са в пределите на една федерация.

Bible_Ezechielovo_viděníПовечето тълкуватели смятат, че пророчеството на Езекиил се отнася за нападение над Израел.

По-дълбоко вникване в Светото Писание показва някои несъответствия между нападнатия народ от пророчеството на Езекиил и образа на днешната държава Израел. В текста на пророчеството се споменава, че събраната войска ще се ,,повдигне против неоградената земя, ще иде против спокойните, живеещи безгрижно, без стени, и няма у тях ни затворки, ни врата”. Очевидно е, че Израел не отговаря на тези характеристики. От десетилетия тази страна не живее спокойно и безгрижно. ,,Стените” в днешни времена най-вероятно са символ на противовъздушната отбрана на дадена страна, която спира още във въздуха вражеските ракети. Едва ли има друга държава, която по-успешно може да защити териториите си он Израел. В последното нападение, извършено от Хамас, израелският противовъздушен щит успя да прихване почти всичките над сто ракети и пропусна едва две или три от тях, въпреки че те бяха изстреляни почти едновременно. И най-важното несъответствие е свързано с обстоятелството, че Израел е ядрена държава и при застрашаване на нейната сигурност, тя ще е принудена да се защити, като употреби ядрено оръжие. Би могло да се приеме, че ключалките са ядреното въоръжение, което ,,заключва” подбудите на всяка неприятелска страна да предприеме нападение.

Украйна отговаря доста по-точно на изложеното описание. След разпадането на СССР, тя доброволно се отказа да притежава ядрено оръжие. Украйна имаше толкова рехава противовъздушна отбрана, че тя бе почти напълно унищожена още в първите часове на войната. Това е доказателство за ,,безгрижно живеене” – украинците не са кроели злини към съседните народи, защото и сами не са се страхували и допускали, че съседите им ще тръгнат да им вредят.

Докато поданиците на Израел са по-монолитна общност, в етнически аспект, Украйна се припокрива по-плътно с образа на ,,народа, събран измежду народите” ( 38:12). В Украйна съществуват различни етнически общности, състоящи се от украинци, руснаци, румънци, белоруси, кримски татари, българи, унгарци, поляци, евреи и арменци. Приблизително 77, 5% от населението на Украйна се идентифицира като етнически украинци. Нека да разгледаме поколенческия профил на тази преобладаваща етническа група, като проследим един миграционен процес, отнасящ се за една не малка част от еврейския народ. Според някои историци (А. Н. Поляк, А. Кьостлер и други) през от 6 до 10 век хазарите създават свой хаганат, който приема за своя религия юдаизма или по-точно нейна деноминация, наречена ,,талмудизъм”. Влиятелният еврейски общественик Бенджамин Харисън Фридман, застъпващ становището на Артур Кьостлер от книгата му „Тринадесетото племе“, твърди, че източноевропейските евреи ашкенази имат хазарски произход. Според Фридман източноевропейските евреи, които формират 92 % от световното население от този народ и които наричат себе си евреи, са всъщност хазари, племе, което преди векове е живеело дълбоко в Азия. Друг изследовател, Еран Елхайк, служител в Института по генетична медицина към университета Джон Хопкинс в Съединените щати, публикува през 2012 г. дешифриране на генома на европейските евреи „ашкенази”. В своя научен труд той обяснява, че този геном е мозайка от гени на турци, кавказки народи, славянски и други народи. Това изследване потвърждава по-ранните становища на много други, най-вече руски автори, че източноевропейските евреи произлизат от народи, населявали Кавказ в началото на ерата на Христа. Според Еран Елхайк тези  племена са били езически, но с времето приемат юдаизма (през 8 век сл. Хр.) Това приемане на юдаизма се обяснява с разселването на евреите. Една част от народа на Израил, наричани планински евреи (,,юхури” и ,,тати”), поради нетолерантността на Халифата на Абасидите към тях, са потърсили закрила от владетелите на Хазарския каганат. Протеклият впоследствие процес на юдеизиране на хазарите показва, че планинските евреи не само са се слели с този народ, но са се утвърдили като техни духовни водачи. Това неминуемо се е отразило на народопсихологията, нравите и мисленето на цялата многонационална смес, за да бъде припозната за своя от Покровителя на Израилевия народ. По това време хазарите вече владеят по-голямата част от п-в Крим. Около 830 г. избухва бунт в хаганата. В резултат на това три от племената се отделят от Хазария и се съюзяват с маджарите, като се заселват в областта наречена Етелкьоз, между Карпатите и р. Днепър, намираща се в днешните земи на Украйна. Предполагам, че тези твърдения не се приемат като твърде антисемистки, защото през 2014 г. еврейските медии започнаха да публикуват статии и да излъчват предавания с общото послание, „че преди превземането на Крим от Руската империя, Украйна е била потенциална еврейска държава“. На по-късен етап от развитието си някогашните хазари са приели християнството. В такъв случай би могло да се твърди, че една голяма част от украинците са така наречените криптоевреи – евреи, приели християнската вяра. Навярно тази еволюция от изначалното към новозаветното предполага достатъчно исторически обусловена принадлежност на украинския народ и предците му към религиозна група, която би могла да се припознае от Бога за ,,народ на Израилевите планини”. Самият президент на Украйна има еврейски произход. Украйна е единствената в света, освен Израел, чийто президент и министър-председател са евреи, написа преди три години Кнаан Липшиц във в. „Таймс ъв Израел“. След като уточнихме някои подробности, свързани със израилевия народ, нека да разтълкуваме понятието ,,планина”. То не трябва да се приема буквално, а както в многото други тълкувания, като ,,висоти” – в случая народ, орисан да отговаря на високи очаквания и предопределен да бъде под попечителството на Абсолюта. Това попечителство има съвсем различно значение от безусловна гаранция за щастливо съществувание. Всеки, който е под крилото на Бога е по-безмилостно разобличаван откъм прегрешенията си и много по-сурово наказван.

,,Избавена от меч” би могло да означава, че неотдавна тази държава е преминала през някакво премеждие, което я е изтощило и едва-що посъбрала сили, отново e връхлетяна от война. Очевидна е приликата с Украйна, която преди 7-8 години претърпя откъсване на част от териториите си, като това събитие беше съпроводено с военни действия и разрушения.

Нашествието е заради плячка.

Гог от земите на Магог предприема това нашествие, защото му е хрумнало, че ще се облагодетелства. Намисляйки този план, врагът целял да се обогати и да завладее богатствата ѝ. Съгласно пророчеството, Господ Бог се обръща към Гог с думите: ,,В оня ден ще ти дойдат на сърцето мисли, и ти ще замислиш зло предприятие (38: 10) и ще кажеш: ,,аз ще се подигна против неоградената земя, ще ида против спокойните (38:11)”, ,,за да грабиш и да набереш плячка, да туриш ръка върху изново заселените развалини и върху народа, избран между народите, който се занимава със стопанство и търговия, който живее на пъпа на земята.(38:12).

Ако направим справка ще установим, че Украйна е богата на природни ресурси. Открай време е известна още като „житницата на Европа“  В днешни дни тя е сред най-големите износители на жито в света. Една трета от най-плодородния чернозем се намира именно в Украйна, а обработваемата площ, с която разполага страната, възлиза на една четвърт от всички обработваеми площи в ЕС. Храните са на втора позиция в експортната листа на Украйна – след желязото и стоманата. Тя е огромна страна, която разполага с много природни богатства : желязна руда, графит, титан, никел, редки метали. Под почвата се крият още големи и неразработени находища на шистов газ. На територията ѝ се намират големи рудни и въглищни басейни. В четири области на страната има находища на природен газ и нефт. В Донецкия басейн се намира Никотовското находище на живак. В страната има находища на титанови руди, боксити, алунити, каолин, находища на калиеви соли, многочислени находища на нерудни полезни изкопаеми – гранит, габро, лабрадорит, флюсови варовици, динасови кварцити, мрамор, графит, креда, стъклени и формовъчни пясъци и др. Украйна се нарежда на едно от челните места в света по производство на амоняк и по производство на магнезий.

Украйна се намира в най-отдалечения край на Европа, но ако се абстрахираме от условното разделение на земната суша на континенти, ще установим, че тази страна се намира наистина в средата на земната суша. Времето, през което е живял Езекиил, е далеч преди великите географски открития и на практика светът в представите на тогавашния човек се е простирал в днешните земи на Европа, Азия и северните краища на Африка. По тази представа за света наистина Украйна се намира ,,на пъпа на земята”.

По време на цялата война ,,народа, събран измежду народите” ще бъде под Божа закрила.

Предрича се, че победата ще бъде за избрания народ. От текста на пророчеството се вижда, че на Езекиил е заповядано да пророкува против Гог и да му каже, че Господ е против него чрез словата: ,, кажи тъй говори Господ Бог: ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешек и Тувал.” (38:3)

Чрез този стих от пророчеството се изяснява, че всъщност сблъсъкът е между Бог и Гог.

Хората са склонни да приемат, че в дадено явление и събитие има Божи пръст, когато се появяват феномени, парадокси, паранормални неща и когато събитията не следват своята логична последователност. Изброеното може да се обобщи с една дума – чудо, а всички чудеса са дело на свръхчовешка сила.

Всички военни специалисти, разузнавания, специални служби по света вярваха, че Украйна ще падне след седемдесет и два часа от началото на пълномащабното нашествие. В първите часове на войната американският президент Байдън предложи убежище на Володомир Зеленски. Няма съмнение, че това предложение е в резултат на подробно проучена и щателно анализирана информация от най-способните служби в света. Едва ли някой е очаквал, че събитията ще се развият така, че да променят фундаментално представите за хода на този сблъсък и дори за прогнозите какъв ще му е краят. Ако можеше някой да каже на държавните глави, че войната ще се проточи с месеци, всеки един от тях щеше да каже: ,,Трябва да стане някакво чудо”. Виждаме, че чудото е налице. Вече седемдесети ден Украйна не е паднала и с всеки изминал ден военната ѝ мощ расте. Ако Господ беше на страната на Русия, чудото щеше да е с обратен знак. Вместо за седемдесет и два часа, Украйна щеше да е покорена доста по-бързо.

В стих 38:17 сe припомнят предишни пророчества от предишни пророци. В предсказанието си Мойсей е говорил за възмездие (второзак. 32:43), а също Давид (Пс 9:15), Исайа (Ис. 27:1) и Йоил (Йоил 3:1). Помощта на Всемогъщия можем да си я представим от друго библейски събитие, когато Давид побеждава великана Голиат. Заслугата на Давид се състои в това, че е хвърлил камъка. Останалото е извършено от Бога – той е придал допълнително ускорение, той е знаел къде се намира най-уязвимото място на Голиат, Той е насочил камъка точно в целта. По същата аналогия Всемогъщият помага на украинците. Последните изстрелват патрони, снаряди и ръкети няколко пъти по-малко от тези на нашественика, но със значително по-голяма точност. Най-ярък пример е потапянето на броненосеца ,,Москва”. Тази плаваща крепост беше оборудвана с такива противовъздушни съвременни оръжия, за да осигури чадър за целия свой черноморски флот. Кой можеше да предположи, че крайцер от такова поколение и мащаб няма да опази себе си от украинска ракета (според украинците) или пък, че точно в този ден от десетилетната му история, ще възникне случаен пожар (според руснаците), който да го потопи?

Друго, което няма как да не се забележи в тази война е необичайният брой на убитите и ранени високопоставени руски командири на сухопътни и морски армейски части. Тези загуби са безподобни в сравнение с всяка друга война.

Модерните дарвинисти биха нарекли посочените факти чиста случайност, но истината е, че няма нищо случайно, а всичко случващо се е по Божията воля.

По-нататък в пророчеството се указва как Господ ще помогне на ,,избрания народ”: ,, И по всички мои планини ще повикам меч против Гог”. Както вече отбелязах под планина се разбира висота, а в случая става въпрос за държави и общности, които са на високо икономическо и технологично ниво. Това са деветнадесет държави, сред които САЩ, страните от ЕС, Канада, Австралия, Турция и Япония. Меч символизира оръжие, но не само в буквалния смисъл, но и вземането на някои решения, които биха нанесли щети на икономиката и стандарта на живота в страната нашественик. Тъй като бойната мощ на една държава е функция на икономиката, това неминуемо ще доведе до загуби както на едното, така и на другото. В посоченият цитат Господ нарича тези планини ,,мои” и това е обяснимо. Всичко на този свят е негово – всички предмети, вещи, имоти и предприятия са само временно притежание на който и да е.

В пророчеството на Езекиил се предрича недвусмисленото поражение на Гог и Магог. Сблъсъкът е описан като страховито събитие, от което ,,ще се разтреперят морски риби и небесни птици, и полски зверове и всичко, що се влече, що пълзи по земята, и всички люде, що са по лицето на земята” (38:20). От този стих e видно, че описаното съответства на днешните битки, които се водят по въздух, суша и море. Във втората му част не е пропуснато да се спомене, че хората от всички краища на света ще проследят с притеснение развитието на конфликта. Ето че стигаме до една от основните причини, поради която Бог съобщава на пророците какво предстои да се случи – да не се тревожат и страхуват вярващите. Когато краят на събитието е предизвестен, ние следим развитието, но знаейки каква ще е развръзката, го приемаме по-спокойно, защото знаем, че всичко е под Негов контрол.

Нека да не пропуснем по-важната причина за появата на пророчествата. Тяхната цел не е за да се спекулира с тях, нито да задоволява нашето любопитство. Чрез пророчествата хората  чувстват вълнуващото и непосредствено присъствие на живия Бог.

9b66e64314da3988-1024x682Възможно е предсказанието на Езекиил да не се отнася за войната в Украйна.

На този етап от развитието на бойните действия от в Украйна се налице не малко обстоятелства на  припокритието на събитие и пророчество. Наред с това възникват няколко въпроса, които подклаждат съмнение. Един от тях е свързан с натрапчивото усещане, че населението на Украйна не е достойно за класификацията ,,Израилев народ”. По-горе обстойно разгледахме връзката на юдаизма с националната идентичност на украинците, като уточнихме, че не е толкова важно потомците на Израил да се определят като притежатели на неговите гени, колкото като носители на неговия дух (духът на юдаизма). В представите на вярващите Бог е символ на добродетелността и близостта с Него се постига чрез целомъдрие, любов, смиреност, миролюбие и всички останали добродетели, описани в блаженствата. Нито украинците, нито израелците, както никой друг народ може да се идентифицира като такъв.

От текста на пророчеството е видно, че украинският народ е признат за ,,Израилев народ” не поради заслуги, а по благодат, защото е описан като ,,страна, събрана измежду много народи, които бяха дълго време запустели” (38:4). Запустялост означава отклонение от пътя към Бога. Можем да допуснем дори, че тази страна е отстъпила от християнската етика повече, отколкото много други народи, защото в пророчеството се казва, че ,,заради нечистотиите им и поради незаконията им Господ направи това с тях и скри за тях Своето лице”. (39:24)

Другото несъответствие се съдържа в стих 28, в което се казва: ,,И ще познаят, че Аз съм техен Господ Бог, когато, след като ги разпръснах между народите, изново ги събера в тяхната земя и не оставя вече там ни едного от тях.” Всеизвестно е, че деветдесет процента от еврейският народ е бил разпръснат из света. Вследствие на събитието те отново ще се съберат в тяхната земя. Но това вече се е извършило. Еврейската държава отдавна е създадена и съществува повече от шестдесет години. Този стих би могъл да се тълкува по следния начин: разпръскването да е масовото временно изселване на онези близо пет милиона, които напуснаха Украйна от началото на войната. Техният брой може да нарасне. Тези, които са кръвно свързани с историческите си корени отново ще се завърнат, а онези, които не го сторят, ще изгубят връзката с народа си и ще се претопят в множеството на приютилите ги народи.

Кардиналният смисълът на войната.

В медиите може да се прочетат всякакви аргументи за причините и необходимостта от войната в Украйна. Войната, описана в пророчеството на Езекиил е част от Божия план за спасението на човечеството според изследователя Йоахим Лангхамер, автор на книгата ,,Какво ще стане с този свят?”. Хората все повече се отдалечават от християнството. Поради това периодът на ,,последните години” Господ ще има повече проявления, за да напомня за себе си. Нека да видим какво казва за това пророчество видният библейския тълкувател Матю Хенри. Според него Бог не само ще допусне враговете Си да се изправят срещу Неговите чеда, но и сам ще ги доведе. Това е ,,за да Ме познаят народите” като жив и истинен Бог ,,и Аз ще се осветя у Тебе, Гоге!” – което ще рече – чрез твоето поражение и разрухата ти пред очите на народите, та всички да видят и кажат: ,,Няма втори като Бога на Ерусалим, що препуска по небето да се притече на помощ на своя народ”. Според Матю Хенри, целта е Неговите люде да чуят повече за Божието име, да познаят по-отблизо могъществото и добротата Му и разберат колко се грижи за тях и колко им е предан.

Засега са налични доста сходства на войната в Украйна с пророчеството на Езекиил. Тя не е свършила и е възможно да продължи не така, както е посочено в пророчеството. Трябва да се има предвид, че има библейски прeдсказания, които имат двойно и тройно дъно – изпълняват се повече от един път. Понякога напълно отговарят на пророчеството, друг път с частично покритие на случка и предсказание. Пророчеството, което обсъждаме, вече се е сбъдвало в известна степен, когато Антиох претърпял многобройни поражения от Макавеите, но то се разминава с казаното от Езекиил на няколко места и най-вече, че се е случило отдавна, далеч преди ,,последните години”. Частично се е изпълнило по време на Втората световна война и може би затова се споменава името на Гомера. Дали войната в Украйна ще е сбъдване на предсказанието в неговата цялост, ще покаже бъдещето, но поне досега всичко се припокрива.

Прочетете още

Vasil1

Васил Лазаров: При цар Калоян България е сред големите държави на континента

„Калоян боговенчаният“ реконструира миналото като опора за нестабилното ни настояще Доста исторически романи има за царуването …