Начало / Читатели / Отворените пори на поезията

Отворените пори на поезията

За поетичната книга „от небето до земята” на Силвия Чолева.

 Нели ЛИШКОВСКА

Бях с нагласата да чета стиховете на Силвия Чолева по начина, по който тя е посочила още в самото заглавие. По вертикала, отгоре надолу. Бях готова да се спускам от сияйните висини към дълбоката преизподня, към тайните на подсъзнанието и да стигам до мрачните селения на пустотата.

След затварянето на последната страница, мога да кажа само – не вярвайте на поетите, драги читатели.

Това се оказа умело скроена заблуда. Защото цялата поетична книга е изградена върху точно обратното движение. Мисълта тръгва от „Разпети петък” и стига до „p. s.”. От страданието до пречистването. От болката до оздравяването. От агонията на тялото до тишината на душевната хармония.

За да разбере читателят в края на пътя, че край няма. Или може би има, но ти никога няма да стигнеш до него („така и не стигам до там” – „Глоса”)

Ще се фокусирам върху един момент, който ми се струва важен и който напомняше за себе си от всеки един стих, докато четях тази книга.

Синестезия.

Обединението в едно цяло, или по-скоро смесването на сетивни усещания. От научна гледна точка такова смесване на сетива се получава, когато дразненето на един сетивен орган предизвиква паралелни усещания, характерни за друг/и сетивни органи.

Синестезията се проявява под формата на различни феномени, регистрирани от медицината. Един от тях е цветният слух, най-често срещан при музикантите. Те усещат цвета на отделни ноти или цели звукови диапазони.

…шумът става по-оглушителен

внезапната светлина на изхода

заслепява

ту бърз ту бавен

влакът напредва…

„стихотворение наум…”

Обратният феномен е наречен звукова синестезия. Състояние, при което зрителни образи раждат определени звуци в мозъка.

…слушам думите да се изпаряват

от стихотворенията…

„наблюдател”

Но без паузи не може да има и звукове:

…чак тогава разбрах

паузите между думите ти

дългите паузи за какво са били…

„Малина мълчи”

При вкусовата синестезия определени изображения, допир, думи, звуци създават паралелни вкусови усещания.

...в миризмата им в шума

в колите трамваите автобусите…

„кой е този град”

Причините за това явление се крие в сложното устройство на човешкия мозък. Участъците в него, отговарящи за обработката на сигналите от различните сетивни органи, общуват помежду си чрез мрежа от невронни връзки. Когато подобно общуване стане прекалено тясно, възниква и смесването на сетивата.

…да продължим да го понасяме

с ерозията

с всички тези белези

от вятър вода слънце студ…

„какво да правим с тялото”

И още:

…и така може да се живее

на студено

на тъмно

на гладно…

„така”

В самата зора на изучаването на този феномен, синестезията се е смятала за психическо разстройство, тъй като  често тя възниква и е силно изразена при поражения на мозъка от различна природа – травми, заболявания и пр.

…животът има различни задачи

от смъртта…

„има такива градове”

Последните изследвания обаче доказват, че това явление може да се разглежда като нов, следващ и по-висш етап от еволюцията на човешкия мозък. При този феномен информацията, получена от един сетивен орган се разпростира и върху другите сетива , и фактически се обработва на всички нива. По този начин картината на реалността се доизгражда, надгражда. Околният свят става по-ясен и разбираем. Единен.

…познатото възпроизвежда опипом

припомняне на телесността…

„надвесен над мен”

Или тук:

…до отворените пори на пръстта…

„времето се разваля”

Името, което дадох за себе си на новата книга на Силвия Чолева беше поетическа синестезия. Съвкупността от човешките сетивни възприятия тук са превърнати в цяла поетическа вселена, която разкрива пред читателя и себе си, и самия него. Понякога – рязко и изненадващо, с неочакваност и без обяснения. Понякога – постепенно и плавно, усмихвайки се и галейки душата.

Тайната на тази поетическа синестезия е не просто в съчетанието на телесни усещания и тяхното „обличане” в стихотворна форма. В същността си то представлява предаване на емоционални и мисловни конструкции в един и от един по-висш порядък. Онзи, който държи една много светла посока. Посоката от земята до небето.

„от небето до земята”  тук

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

llechev_5189

Любомир Левчев остава чрез творчеството си

Изгубихме поета, възпял звездите, огъня, но и работническата кръв Любомир Левчев си отиде на 84-годишна …