Начало / Критика / Съюзът на учениците: Учат ни да зубрим, а не да мислим

Съюзът на учениците: Учат ни да зубрим, а не да мислим

Преди няколко дни Съюзът на учениците в България оповести на сайта си nusbg.weebly.com своя позиция за образователната система. Ето какво гласи тя:

Образователната система на всяка една национална държава и нейното ниво на развитие свидетелстват за направлението на наблюдаваните обществените реалности. България е страна с традиционно богата култура и добре развито средно образование,което обаче, към момента, се намира в тежка морална и институционална криза. За това свидетелстват фактите, според които41 % от българските ученици до 16-годишна възраст са напълно неграмотни, а поне половината от учениците от І-ІІІ клас имат проблем с усвояването на българския език, тъй като за тях той не е майчин. 38% не завършват започнатото си образование, а една трета, задължени по закон да се образоват, не го правят.

Налични са съществени разлики в начина и нивото на образоване в по-големите градове в сравнение със средните и по-малките такива. По-богатите социални групи осигуряват по-добро средно образование на своите деца,отколкото по-слабо заможните. Всичко това говори за сериозни натрупани проблеми и е само малка част от общата картина на образователна недостатъчност, опростачване на ученическата общност и слаба възможност за реализация в обществото.

Налице са още други типични въпросителни и проблеми, които бихме искали да маркираме. Това са неадекватните на съвременната необходимост учебна програма и учителски подход; продължаващата закостенялост и феодална структура в училище; липсата на достатъчно ученическо участие в процесите на вземане на решение в училище; девалвацията на основни ценности в ценностната система на учениците; липсата на ученическо обединение за общи каузи;недостатъчната гражданска, здравна и междуличностна ученическа култура; нарастващата демографска криза и отпадането на ученици от образователния процес; растящото насилие и дискриминация в училище; външната миграция; некачествената или недостатъчно развита училищна инфраструктура и т.н. и т.н.
Ученическото самоуправление в повечето учебни заведения несе радва на завидна активност и подходяща позиция в институционалната структура на съответното училище. Ученическите съвети се доминират от по-възрастни преподаватели, психолози,педагогически наставници, които променят реалния дневен ред на учениците съобразно собствените си разбирания.
Училищната демокрация се намира в пълен колапс и зависимост от решенията на съответния директор и регионален инспекторат. Достига се до там, че държавата да изготвя и прилага унифицирани механизми за ученическо участие, които да се трансферират на общинско, областно и национално равнище в пълен nonsense с традиционното самостоятелно изграждане на ученически организации в гражданското общество.
Директори и учители с десетилетия не подобряват своите компетенции, но продължават да бъдат несменяеми, въпреки понякога явното си нежелание да осъществяват своите мениджърски и обучителни функции. Учениците се учат да заучават материал, а не да мислят. Извънкласната активност е дейност поставена като втора категория и неформалното образование не е на почит.

Поради изложените по-горе образователни реалности Съюзът на учениците в България, като национално ученическо обединение на ученически лидери от цялата страна, се обявява ЗА :
▪ фиксиране на ученическия съвет като орган със специфични функции в системата на училищното образование
▪ право на ученическо мнение с реална тежест при решения за назначаване на директори и учители в отделните учебни заведения
▪ право на ученическо мнение с реална тежест при приемане на училищните правилници
▪ право на ученическо мнение с реална тежест при приемане на учебните програми и решенията за изключване на ученици
▪ гарантирано участие с право на реален глас на ученическите съвети в заседанията на педагогическите съвети
▪ установяване на ученическата стипендия за отличен успех и социалните стипендии като 15% от минималната работна заплата
▪ осигуряване на легална възможност за съвещателно оценяване от втори преподавател по идентична специалност в съответното училище
▪ въвеждане на мандатност при упражняване на правомощията отстрана на директорите на учебни заведения (тригодишен мандат с възможност за двукратно преизбиране)
▪ въвеждане на предмет „Гражданско образование“ в училище, два учебни часа седмично
▪ застъпване на реално измерим бонус в оценяването за определени учебни предмети при активно участие в извънкласни дейности и неформално образование
▪ валидизиране на препоръките от младежки и ученически организации като благоприятстващ елемент при кандидатстване във ВУЗ
▪ реализиране на легална възможност за стаж в публични институции на ученици, които са навършили 16-годишна възраст
▪ осигуряване на легална възможност за регистриране на неправителствена организация с целева група ученици от самите ученици над 16-годишна възраст
▪ фиксиране на 10% квота в учителския състав на всяко училище за млади учители под 35-годишна възраст
▪ въвеждане на практика за обучение от по двама учители едновременно по определени предмети, единият от които студент с поддържащи функции
▪ приемане и включване в българското законодателство на Декларацията за правата на учениците, разписана от OBESSU
▪ фиксиране на определена сума за развитие на ученическото самоуправление във всяко училище в рамките на делегираните бюджети
▪ официализиране на 17 ноември като празник на учениците в България

ПРОТИВ :
▪ премахването на класически български произведения в учебната програма по литература
▪ задължителното изучаване на майчин език, различен от българския
▪ дългогодишната несменяемост на директори на училища
▪ субективното оценяване извън установените общи критерии
▪ създаването на ученически, представителни, организации от държавни институции
▪ наличието на ментори, които променят дневния ред на ученическото самоуправление в училище
▪ всякаква форма на дискриминация, насилие и несправедливо отношение в образователните и междуличностни отношения
▪ неадекватната учебна програма и учителски подход
▪ нереформираната и слабо поддържана училищна инфраструктура
▪ слабото ниво на застъпеност на гражданската култура и участие в инициативни групи, неправителствени организации и доброволчески проекти в образователната среда.

Фото: nusbg.weebly.com

Свързани заглавия
Нийл Геймън: Има възрастни, които могат да унищожат любовта на децата към книгите завинаги

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

maxresdefault

Сваляме шапка пред Стивън Кинг и Джордж Мартин

Създателите на едни от най-ярките книги са рожденици Имената, които припомняме всяка седмица, са на …