Начало / България / Излезе нов литературоведски сборник „Литературознанието като възможност за избор”

Излезе нов литературоведски сборник „Литературознанието като възможност за избор”

Излезе от печат сборникът в чест на доц. д-р Рая Кунчева, дългогодишен директор на Института за литература – БАН, съобщи bas.bg.  Заглавието на сборника – „Литературознанието като възможност за избор” препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”.

Шестдесет и трите статии на български и чуждестранни литературоведи са обединени около няколко проблемни ядра – основни изследователски области в научните интереси на Рая Кунчева. В първия раздел „Стих и смисъл” влизат статии, свързани със стиховедските трудове на Рая Кунчева и с различни посоки в работата й с лирически творби. Вторият раздел – „Идеи и подходи в литературознанието” обединява статии с теоретична насоченост, в които се проблематизират понятия и подходи на съвременното литературознание.

Темата на статиите от третия раздел – „Литература и ценности” е подсказана от многократно изразяваното от Рая Кунчева убеждение, че пред литературната наука стоят наболели задачи като работа върху накърнената памет и идентичност, нравствените ценности на съвременността. Текстовете в този раздел са вдъхновени от концепциите на изследователката за възможностите на методологическия плурализъм, за полагането на изследванията в отворено интердисциплинарно поле.

В сборника е отделено място и на сравнителното литературознание (четвърти раздел), с което също е свързана една съществена част от заниманията на Рая Кунчева и като автор, и като съставител. Статиите в последния, пети раздел на сборника, озаглавен „Прочити”, разгръщат оригинални интерпретации на литературни произведения от българската и чуждите литератури, откриват неочаквани междутекстови връзки.

Фото:nationallibrary.bg

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

234121_b

Деян Енев: „Един документ за миналото ни със силата на бомба“

„В Македония под игото. Поменик на мъчениците“ е автентичната история на едно македонско село, оставено …