Начало / Интервюта / Благовест Белчев: Детето има нужда от радост и хармония

Благовест Белчев: Детето има нужда от радост и хармония

Разговор за възпитанието на децата през призмата на новата книга на д-р Торсунов
68462228_2590635927634279_8681245987554983936_o

Основател и управител на Сдружение за благотворителност “Диамантено дърво”, Благовест Белчев решава преди няколко години да запознае и нашата публика с книгите на д-р Олег Торсунов. Чрез тях на български заговаря и богатият ведически опит, който може да е полезен в това да живеем истински. Последната от тях е посветена на децата и начина, по който изграждаме в тях стойности. Книгата отговаря напълно на потребностите на обществото да открие нова перспектива в отношенията с малките и подрастващите.

– Какво представлява „Ведите за децата”? За родители или за деца е подходяща книгата?

– „Ведите за децата“ – самата дума Веди на санскрит означава знание, е книга, от която ще научим как да възпитаме и развием детето; как да формираме в него нравствените и морални качества, необходими на всеки човек; как да пробудим в него истинска и вярна мотивация за обучение и как да му помогнем да открие себе си. Тази малка книжка е перлата в поредицата „Ведическата концепция за щастлив живот“, защото се отнася за всички – както за родителите, така и за децата. Но понеже родителите са отговорни за възпитанието на децата, книгата има по-голяма важност за родителите.

– Откъде черпи информация Олег Торсунов, за да се роди подобно заглавие?

– Заглавието е свързано с най-ценното – децата. Затова в книгата са изложени принципите на ведическото възпитание, адаптирани към живота такъв, какъвто е днес.

За основа на книгата „Ведите за децата“ авторът е приел древното ведическо знание, което съществува повече от 5000 години и е доказало по неоспорим начин своята значимост и актуалност до наши дни.

– Как гледа на детето ведическата концепция за света? И на какво се основават според нея отношенията между родители и техните деца?

– В книгата са изложени принципите на ведическата концепция за света, чиято правота и значимост остават непроменени след проверката на хилядолетията. Посочените принципи са също толкова неоспорими, както и природните закони от физиката. Те са в основата на всички ситуации, свързани с възпитанието. Разбира се, много от вас знаят за тях, но не винаги ги следват, а ако ги следват, не ги прилагат по правилния начин. Често сме свидетели как родители заплашват или принуждават децата си да направят нещо, крещят, държат се грубо и нетърпеливо както с децата, така и един към друг, а подобно поведение пречупва много съдби. Тази книга ни учи не само на това как да възпитаме детето правилно, но и как да създадем атмосфера на радост, благост и хармония вътре в себе си и в семейството.

За основа на книгата „Ведите за децата“ авторът е приел древното ведическо знание, което съществува повече от 5000 години и е доказало по неоспорим начин своята значимост и актуалност до наши дни.

oleg

– В съвременните условия децата общуват почти изцяло чрез технологиите – какъв е идеалът за щастливо дете според автора на „Ведите за децата” и изпълним ли е той през нашето столетие?

– Безусловен факт е, че днес децата почитат електронните си играчки повече от близките си. За съжаление, много често виждаме деца, които въпреки, че са седнали заедно, не общуват помежду си, заради фокуса им върху поредната електронна игра. Те не знаят, но родителите са наясно, че това е не просто вредно, а пагубно за развитието на техните деца.

В книгата „Ведите за децата“ авторът не отделя място на идеала за щастливо дете. Според ведическата концепция щастието е материално и духовно, а материалното щастие е краткосрочно и илюзорно. Затова авторът обръща внимание на условията за правилно възпитание на детето с цел неговата реализация в живота за изпълнение на предназначението му. А това от своя страна гарантира духовното му щастие, което е вечно.

– Доколко – погледнато през призмата на тази книга, семейството, самите родители са длъжници на децата в наше време?

– Отговорът на този въпрос е виден и без микроскоп – родителите (с незначителни изключения), са твърде големи длъжници на своите деца. А липсата на автентични знания, полезни умения и положителни навици у родителите, както и на време за възпитаване на собствените им деца, само оставя децата в ръцете на електронните им „учители“.

Родителите не са виновни, че не са били подготвени за семейния си живот от своите родители. Но незнанието на закона не отменя отговорността пред него. Затова те са длъжни да поемат своята пълна отговорност, както за себе си, така и за семействата си, и най-вече – за своите деца. И тази малка книжка е ярък лъч, който посочва верните стъпки към успешното възпитание.

– Оставяме на нашите деца свят, който е пълен с проблеми и дори разрушение. Как могат да преобърнат това статукво?

– Това е абсолютен факт, който за жалост не се нуждае от никакви доказателства. Деградиращата картина на разрушаващия се свят ни заобикаля навсякъде. Отговорът на този въпрос е комплексен, но Ведите го свеждат до автентично знание и правилни действия.

Много важно е първо родителите да разберат, че възпитанието не е нищо друго, освен личен пример. Затова те най-напред трябва да усвоят това знание, за да могат да действат правилно. А стъпките за постигане на това са посочени не само в книгата „Ведите за децата“, а във всички книги от поредицата „Ведическата концепция за щастлив живот“.

– Възможно ли е да сме градивни и позитивни, когато ни заобикаля негативизъм? Има ли принципи във Ведите, способни да ни помогнат това да се случи?

– Да, категорично е възможно да бъдем както градивни, така и позитивни, въпреки неблагоприятната среда, от която сме заобиколени. Наистина е трудно, но е напълно възможно. Това е наш избор, който е тясно свързан с възпитанието ни, с примера, който сме получили, и със средата, в която сме израснали. Но е важно да знаем, че състоянието, в което се намираме, не е просто даденост, а следствие от фините нишки на нашата природа, наречени карма.

А хубавата новина е, че чрез тази книга ние имаме шанса да се докоснем до Ведите, които ни учат как да правим нещата правилно, за да преодолеем негативната карма. Защото Ведите са изначалният източник на знание – проявление на Абсолюта. И разбира се, те съдържат принципите, които ще ни помогнат да разберем отговорите на трите основни въпроса: кои сме ние, какво е нашето предназначение и как да го изпълним.

Интервю на Краси Проданов

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

c4b3b054-0c69-4089-aa74-dfd464bca122

Книгите на февруари – и тъжните истории имат щастлив край

Ето ги задължителните за този месец заглавия Месецът е превратен по отношение на зимата – …