ring

ring

Frances Ring, former secretary to writer F. Scott Fitzgerald, signs a copy of Fitzgerald's book &#8220The Last Tycoon” for a University of Montana student Monday morning after lecturing in a literature class.
KURT WILSON/Missoulian
Watch Frances Ring Video

Прочетете още

hoopoe1

Рисуваните думи на Изтока

Всяка буква е свещена Калиграфията е смятана за най-висша форма на изкуство в страните от …