Начало / България / Започва поетичният конкурс „Добромир Тонев“

Започва поетичният конкурс „Добромир Тонев“

Започва Четвъртият национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ за автори до 45-годишна възраст. Той е организиран от Община Пловдив, Дружеството на писателите – Пловдив, Поетическата академия „Добромир Тонев“със съдействието на ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“, г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“, както и с медийното партньорство на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив.

Конкурсът е анонимен, а темата – свободна. Всеки може да представи от едно до три стихотворения.
Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 октомври 2014 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:
• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;
• по-малък ненадписан запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.
Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябва да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.
Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
Ще бъдат раздадени следните награди от Община Пловдив:
•Първа награда – 400 лв.;    •Втора награда – 250 лв.;   •Трета награда – 150 лв.
• Награда за поет студент. Тя се отпуска от Филологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и е в размер на 100 лв. плюс грамота. Връчва се от Декана на факултета.
Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Д. Тонев: парична награда от 300 лв., осигурена от Радио Пловдив; ваучер от 100 лв. за екскурзия по избор от Туристическа агенция „Ана Травел“; вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.
Награждаването ще се състои на датата на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, от 18:30 ч.,  в пловдивската книжарница „Хермес“.
Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, ако те не са от Пловдив. Ръкописи не се връщат.
За допълнителна информация и справки: 032/ 627 175, e-mail: d_tonev_konkurs@plovdiv.bg

Прочетете още

1387639683_0_559x345

147 години от рождението на Елин Пелин: „Писателят се ражда с прочетените книжки.“

На днешния 18 юли, 1877 г., с името Димитър Иванов Стоянов, в село Байлово е …