Начало / България / Портал „Култура” обяви конкурс за годишни награди за принос в литературата и хуманитаристиката

Портал „Култура” обяви конкурс за годишни награди за принос в литературата и хуманитаристиката

Наградите за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2013 г. се присъждат от Портал Култура в три категории. Срокът за кандидатстване е до 20 март 2014 г.

Статут
Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”.
1. Те предвиждат раздаването на годишни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика;
– специална награда (дава се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);

Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.

2. Във всеки раздел се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.);
– II награда (в размер на 3000 лв.);

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват книги, които отговарят на следните изисквания:
– да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
– да са дело на съвременен български автор;
– да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и да отстояват общочовешките и християнски ценности;

КАНДИДАТСТВАНЕ
За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 20 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр с кратка творческа справка за автора, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас” (тук).
Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване:  София 1000, Фондация „Комунитас”, бул. „Патриарх Евтимий” 22.
Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.

ЖУРИ
Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.
Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

РЕГЛАМЕНТ
Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 24 май) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 ноември) се присъждат наградите.
Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация „Комунитас” е задължително.
Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.
Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.
То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

290880144_333694938959612_5486435204075050720_n

Идеи за летни четива

Книгите ни носят усещането, че всичко е наред Богато на преживявания лято не винаги означава …