На фокус
Начало / България / Коронавирусът – начин на употреба

Коронавирусът – начин на употреба

Øóìåí (1 ìàðò 2014) íàâå÷åðèåòî íà Ñèðíè Çaãîâåçíè ïðåä ãðàäèíêàòà íà Íàðîäíî ÷èòàëèùå "Òîäîð Ïåòêîâ-1963" çàïî÷íàõà òðàäèöèîííèòå ïðàçíèöè"Îëåëèè".Êðàé áóéíî çàïàëåíèÿ îãúí ñå òàíöóâàøå è èìàøå ïðåñêà÷àíèÿ çà çäðàâå. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Òîøêî Éîðäàíîâ(ÅÇ)

Иван ГОЛЕВ

Хора, понеже забелязвам някои такива симптоми, призовавам ви – не се шашкайте! Не припадайте от първото кихане или прокашляне, за да си прочистите гърлото. И не изкупувайте брашното до троха, сякаш ви предстоят години глад под обсада. Паниката е лош съветник. Разюзданите медии – още по-лош. Споко, братя и сестри! Все пак нали уж сме на върха на хранителната верига. И имаме, божем, втора сигнална система.

Да, плъзнал е поредният вирус и той навярно ще кацне на рамото и на някой от нас. Но сефте ли ще е? Направете един малък мисловен разбор на последните десетилетия и ще си припомните не един и два случая на подобни истории и страхове. Какво очаквате, след като светът се превърна в глобално село? Искате да си хвъркаме из него на мига, щом ни засърби пътешественическата краста или невроза, да папкаме целогодишно какви ли не стръкове и семки от възможно най-далечната дестинация, и да няма рискове? Много ви здраве! Като сме станали такива колумбовци и маркополовци, такива пилигрими и миткала, да си носим последствията. Но пак ще ви кажа, не се шашкайте! Дяволът не е толкова черен. Черни са слугите му. И спекулантите с тъмната му слава.

Затова, ако ви се наложи да си останете вкъщи, пък дори и, недай Боже, в някое лечебно заведение, използвайте полезно този непредвиден отпуск. Вземете си някоя хубава книга и ù се насладете. И това не го казвам, за да ви засиля непременно към уютните ни книжарници, та и ние да изкярим нещо в калабалъка. Не, извадете и някоя стара книга от библиотеката си, дето навремето ви е отворила очите, преди да ги притворят кабелната телевизия и компютърът, фейсът и инстаграмът. Насладете се на мига! Защото епидемията ще мине и ще замине, но богатството от прочетеното ще остане. И то ще е вашата най-сигурна имунизация срещу сплотената армия на хилядите простотии, които ни дебнат днес и ще ни атакуват и в бъдеще.

Не давайте лесно хляб на спекулантите – били те търговци на маски или предлагачи на кофти политически идеи. Послушайте в самота малко любима музика, разгърнете прашасалия семеен албум със снимки и си спомнете с добро за хората, живели преди нас. Ще е далеч по-здравословно, отколкото да се блъскате със синтетични лекове или да ходите при баячки.

Спрете пътуванията до Крива Паланка за сирене и до Одрин за нови кюспети и емении. Те ще ви чакат там, няма да избягат. Ще ви чакат и кафенетата по хилядите точки на света, в които трескаво се снимате, за да ви завидят приятелите от фейса. Просто го раздайте малко по-кротко, по-смирено и по-просто. Стига с тия напъни да сме като телевизионните и таблоидните звезди!

Отворете прозореца и чуйте птичите песни. Все пак пролет иде! Отпуснете душите си и изхвърлете лошите мисли. Кажете си: всяко зло за добро. Да превърнем дефекта в ефект. Или както съветват японците: и да паднеш на земята, изправи се с цвете в ръка!

Послушайте ме, хора, не се панирайте! И най-вече послушайте забравеното си, потискано, убито от рутината вътрешно аз!

И накрая – нека изхвърлим боклука от нас, да си простим и се пречистим! Все пак Поклади е, Сирни заговезни.

Простете и на мен за тези може би излишни думи!

Прочетете още

244822_b

Топ 10 на „Хеликон” за най-продавани книги (20 май – 26 май)

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА 1. Преследването на Аделайн Кн.1 от дуологията CAT & MOUSE от Х. Д. …