Начало / България / БАН представи 12 тома „Енциклопедия България”

БАН представи 12 тома „Енциклопедия България”

Българската академия на науките (БАН)  представи новата съвременна 12-томна „Енциклопедия България“, пише на сайта й bas.bg. Изданието съдържа над 12 800 статии и повече от 12 000 цветни и черно-бели илюстрации. Включва информация за природата, релефа, климата, географията, растенията, животните, историята, народа, бита, религията, културата, образованието и науката, икономиката и за всички значими събития и личности на България, от създаването й до 2011 г.

Енциклопедията съдържа максимално пълна информация за Република България, обхваща всичко значимо за страната – природа, история, стопанство, наука, култура. Събран е и е систематизиран огромен фактически материал за всичко съществено, станало по българските земи и сътворено от българския народ през 13-вековното му развитие. Дванадесетте тома са разположени на 5000 печатни страници и съдържат 12 840 статии – за исторически и политически събития, политически и обществени организации, за предприятия, културни и научни институции, за природни обекти, селища, исторически места, културни, писмени и архитектурни паметници и забележителности, за български политически, обществени, научни, културни, стопански и други дейци, оставили трайна диря в многовековния живот на народа, и за чужденци, чиято дейност е свързана с България.

Сред темите в обзора са развитието на образованието и науката (като специално внимание е отделено на читалищата, библиотеките и музеите), на литературата, изобразителното изкуство, музикално-сценичните изкуства, театъра, киното и на спорта. От всички тематични обзори в статия „България” има насочващи препратки към основните азбучно подредени статии, които също са обвързани помежду си с препратки, за да могат читателите да получат възможно най-пълна информация. Обзорната статията „България” е една по-малка енциклопедия (776 стр.) в голямата енциклопедия с азбучно подредени статии (4216 стр.).

Главна редакция на енциклопедията:  главен редактор акад. Васил Гюзелев, заместник главен редактор чл.-кор. Елка Бакалова и членове акад. Антон Дончев, акад. Васил Големански, акад. Евгени Головински, доц. д-р Нено Димов, акад. Чудомир Големинов. Автори и консултанти на статиите са изявени български учени и специалисти от БАН, Софийския университет, висши училища, културни институти и др. Основната издирвателска и същинската редакционно-съставителска работа по статиите е дело на редакторите от „Българска енциклопедия”.

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

1b3c5e96e7abdfd7322b5e9a9cd08247

Дневници на Дарвин изчезнаха от Кеймбриджкия университет

Ценните документи липсват в библиотеката вече 20 години Дневниците, в които присъства и еволюционното дърво, …