Начало / България / БАН представи 12 тома „Енциклопедия България”

БАН представи 12 тома „Енциклопедия България”

Българската академия на науките (БАН)  представи новата съвременна 12-томна „Енциклопедия България“, пише на сайта й bas.bg. Изданието съдържа над 12 800 статии и повече от 12 000 цветни и черно-бели илюстрации. Включва информация за природата, релефа, климата, географията, растенията, животните, историята, народа, бита, религията, културата, образованието и науката, икономиката и за всички значими събития и личности на България, от създаването й до 2011 г.

Енциклопедията съдържа максимално пълна информация за Република България, обхваща всичко значимо за страната – природа, история, стопанство, наука, култура. Събран е и е систематизиран огромен фактически материал за всичко съществено, станало по българските земи и сътворено от българския народ през 13-вековното му развитие. Дванадесетте тома са разположени на 5000 печатни страници и съдържат 12 840 статии – за исторически и политически събития, политически и обществени организации, за предприятия, културни и научни институции, за природни обекти, селища, исторически места, културни, писмени и архитектурни паметници и забележителности, за български политически, обществени, научни, културни, стопански и други дейци, оставили трайна диря в многовековния живот на народа, и за чужденци, чиято дейност е свързана с България.

Сред темите в обзора са развитието на образованието и науката (като специално внимание е отделено на читалищата, библиотеките и музеите), на литературата, изобразителното изкуство, музикално-сценичните изкуства, театъра, киното и на спорта. От всички тематични обзори в статия „България” има насочващи препратки към основните азбучно подредени статии, които също са обвързани помежду си с препратки, за да могат читателите да получат възможно най-пълна информация. Обзорната статията „България” е една по-малка енциклопедия (776 стр.) в голямата енциклопедия с азбучно подредени статии (4216 стр.).

Главна редакция на енциклопедията:  главен редактор акад. Васил Гюзелев, заместник главен редактор чл.-кор. Елка Бакалова и членове акад. Антон Дончев, акад. Васил Големански, акад. Евгени Головински, доц. д-р Нено Димов, акад. Чудомир Големинов. Автори и консултанти на статиите са изявени български учени и специалисти от БАН, Софийския университет, висши училища, културни институти и др. Основната издирвателска и същинската редакционно-съставителска работа по статиите е дело на редакторите от „Българска енциклопедия”.

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

dve

Имената на седмицата – честваме Шарлот Бронте и Петя Дубарова

163 години делят рождените им дни Има обаче и нещо общо между тях – и …