Начало / Критика / Отворено писмо до Вежди Рашидов от Института за литература

Отворено писмо до Вежди Рашидов от Института за литература

Бихме искали да изразим нашата позиция по въпроса за съкращаването на бюджета и персонала на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Смятаме, че Вашето решение трябва да бъде преразгледано и да бъде дадена възможност на най-голямата библиотечна институция в България да работи нормално.

Мотивите за нашето искане са следните:

Националната библиотека е най-значителният център на културния и духовния живот у нас, в който се съхранява огромно книжно богатство от Средновековието до днес на десетки езици в хартиен и дигитален формат;

Националната библиотека има огромен международен престиж, участва в редица международни проекти и представя България в европейското културно пространство;

Националната библиотека съхранява уникални образци на ръкописната и старопечатната книга, оригинали на музикални и художествени творби и фотоархив;

Националната библиотека притежава най-голямата сбирка от справочни и библиографски издания и каталози, които в по-голямата си част са дигитализирани;

Националната библиотека е духовно средище, в което протича голяма част от културния живот на столицата – изложби, представяния на книги, чествания на годишнини на писатели и общественици, научни конференции и др.;

Националната библиотека осигурява основния информационен ресурс за българската наука; в Националната библиотека работят висококвалифицирани специалисти в различни сфери на знанието, изграждани в продължение на години, чийто висок професионализъм осигурява за българи и чужденци високо равнище на обслужване и без чиято всеотдайна работа тя не би могла да функционира.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Убедени сме, че като творец и политик Вие разбирате мисията на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” в българската култура и ще направите необходимото тя да продължи и в бъдеще.

От членовете на Института за литература при БАН 

 

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

01

Домашната библиотека издава вкуса ни

Подредбата подсказва какви книги четем Точно предпочитаните от нас стилове оказват влияние дали лавиците са …