Начало / България / Тиражите на преводната литература са по-големи от тези на българската

Тиражите на преводната литература са по-големи от тези на българската

С уникалния 10-значен идентификационен код ISBN (Международен стандартен книжен номер) за периода октомври 2010 – декември 2011 г. са регистрирани 4 323 книги и 493 брошури, или 94.8% от всички издания, съобщи НСИ. Книгите и брошурите са класифицирани по „Предназначение на литературата” по тематични области.

През този период. с най-голям относителен дял са заглавията в разделите: художествена литература за възрастни (28.8%), популярна литература (23.2%) и учебна литература (14.0%).
Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни за наблюдавания период е 30.7%, на популярната литература – 23.4%, на учебната литература – 9.2%, от цялата издадена продукция. Научната литература включва 469 заглавия с тираж 142 хил., което представлява 9.2% от всички издания и 4.4% от общия тираж.

Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика е 388 с тираж 558 хиляди. От тях детската художествена литература включва 210 заглавия с тираж 296 хил. екземпляра, или 4.1% от цялата издадена продукция и 9.2% от общия тираж.

През наблюдавания период от 15 месеца заглавията на оригиналната литература са 3 520 заглавия, или 69.3% от общо издадените книги и брошури. Делът на тиража на този вид литература е 48.1%.
Относителният дял на преводните издания през периода октомври 2010 – декември 2011 г. е 30.7% от издадени книги и брошури, а делът на тиража е 51.9%.

От тиража на цялата издадена преводна литература (1 668 хил.) с най-висок относителен дял са преведените заглавия от английски език 72.7% (1 213 хил.). Следват преведените издания от руски език с тираж 130 хил. (7.8%), от немски език с тираж 88 хил. (5.3%), от френски с тираж 71 хил. (4.3%) и от испански език с тираж 52 хил. (3.1%).

В регионален аспект най-много книги са издадени в област София (столица), като относителният дял на издадените заглавия (книги и брошури) е 69.5% от общо издадените в страната, а тиражът – 82.9%. Следват областите Пловдив със 7.1% от всички издадени заглавия и също толкова от общия тираж и Велико Търново – съответно с 5.3 и 2.4%.

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

228076_b

Да чуваш заглъхващото ехо от отдалечаващите се стъпки на познати герои

Зорница Гроздева, Хеликон Велико Търново Макар преди няколко месеца Карлос Руис Сафон да се пресели …