Начало / Читатели / Поетичните симулации на смъртта

Поетичните симулации на смъртта

Нели ЛИШКОВСКА

 За поетичната книга „Подготовка за напускане на сърцето” на Ани Илков, УИ „Св.Климент Охридски” 2015

Американският физик Джим Елвидж упорито продължава да развива – близо двайсет години – теорията си, че човешкия живот и света, в който живеем всъщност е компютърна програма.Матрица. Цифрово моделиране. Той доказва по един атрактивен начин, че човешките сетива мамят. Материята и изобщо „нещата”, които докосваме и усещаме представляват празно пространство. Защото „вещи” не съществуват.Всичката материя- или онова, което приемаме за материя – са просто данни.

Спомних си всичко това, което си мислех, че съм отдавна и добре забравила (срещнах за първи път теорията на Елвидж през 1996 г.като студентка по археология, във връзка с една разработка, по която работех тогава, включваща освен новаторските възгледи на Елвидж и експериментът  „Филаделфия” на А.Айнщайн) –  след като прочетох „Подготовка за напускане на сърцето” на Ани Илков. Веднага се набиват в очи слоевете пространство-време, които съществуват едновременно. Поезията в тази книга е разделена на пластове, при това – не какви да е пластове.

А пластове смърт.

Относно Джим Елвидж, ще отбележа още, че той изхожда и от разработките на Нилс Бор върху елементарните частици, за да доразвие своята теория.

Квантовите физици са открили, че материята може да съществува в неопределена или неустойчива форма, но при появата на наблюдател, т.е.при наблюдение, тя придобива конкретно състояние. Фотоните например съществуват като частици или вълни, но актът на наблюдение може да определи каква форма ще приемат.

Човешкото съзнание осъществява подобно изменение.Вещта става „реална” ,само когато я наблюдават – когато се включи факторът съзнание.Подобно на субатомните частици, които в процеса на наблюдение от неопределена или променлива форма приемат стабилно състояние.

Именно такъв наблюдател е Ани Илков.Той е факторът съзнание, който превръща неопределеният и неустойчив живот в конкретна смърт.В стабилна форма.

В традициите на западния екзистенциализъм смъртта е не-живот.Не-съществуване.Нищо. Материята не съществува, следователно нищо не съществува.

…дойдох зарад теб

и заради тебе

целият свят

сега си отива

„месия”

Съзнанието не се заражда в мозъка.То е част от т.нар.морфогенно поле, което съществува винаги и непрекъснато, не се влияе от никакви  фактори и е несътворимо и неунищожимо.Човешкият мозък изпълнява само ролята на декодер.Той е инструментът, с чиято помощ човек получава достъп до съзнанието.Смърт не съществува.Има само край на една симулация и активиране на следващата.

…ще текат и ще свършат както света

ще текат и ще свършат

а тая обич никога

„надпис на невидима чешма”

В поезията на Ани Илков всичко е нов вид цифрова реалност, която управлява съзнанието.Известно е, че има два различни по своите характеристики вида данни. Данните, описващи обект от действителността – дърво например – може да се сравняват с графичния формат JPEG или звуковия формат MP3. Те не се наричат код. Тук думата „код” може да се използва в смисъл на „това, което се кодира”.Затова се казва и „цифров код на дървото”.

Под бинарен код в компютъра се имат предвид данни, които се реализират чрез компютърна програма.В този смисъл човешкото съзнание може да изхожда от база данни в по-голяма система, а „вещите” в човешкия свят се определят и обработват от този бинарен код.

Човешкият живот и човешката смърт – също.

…ние умираме

защото имаме талант за това

 

вятърът в гората

камъкът в реката

имат космически талант –

те не умират…

„талантите на света”

Поезията в „Подготовка за напускане на сърцето” – наслагвайки се пласт върху пласт подобно на геоисторически слоеве, в даден момент стига до количествено натрупване, което води след себе си качественото изменение, коренно преобразуване.Смъртта изчезва като факт и като същност.Няма я.Самопогълнала се е.Самоизтрила се е.

Грешка в програмата, която обаче винаги своевременно се поправя.Чрез нова симулация.

Модерните технологии използват бинарен код.В китайската философия на даоизма действа модела „ин-ян”.Дуализъм, противопоставяне и взаимосвързаност – тези основополагащи принципи се наблюдават във всяка част от познатия свят, всяка една религия, философия и духовно учение

Поезията на Ани Илков е литературния израз на теорията на Елвидж, защото също представлява една съвършена цифрова реалност, която управлява съзнанието.

…и тази вирулентност на живото

не е любов

нито е смърт

тя просто няма смисъл

„дъното на света”

В нея няма смърт.Но няма и живот.Защото не е възможно нещо да съществува – без фактора съзнание.

 Книги от Ани Илков тук

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

book-1421097_1280

Типология на четящите – кратък наръчник, в който сте и вие

Определете сами своята… диагноза Книгите са голямо изкушение и навлязат ли веднъж в живота ни… трудно …