На фокус
Начало / България / Васил Левски: Народе????

Васил Левски: Народе????

Днес, 18 юли, отбелязваме рождението на най-великия българин – Васил Иванов Кунчев. Въпреки че на живота и делото му са посветени множество изследвания, има много въпроси, които нямат отговор. Значението му за развитието на демокрацията, за смисъла на свободата, за републиката, са фундаментални. Заветите, които оставя, обаче постепенно губят значение за народа. Политиците продължават да кичат кабинетите си с негови портрети. Футболни агитки продължават да се бият в гърдите с името на Левски,а други да го оскверняват. Дори и журналистите престанаха масово да слагат кавички, когато пишат за спортен клуб ”Левски”.
 Днес в публичното пространство се търкаля едно тефтерче на поредния герой на нашето време. За много от съвременните българи това, че то показва падението и уродливостта на цялата политическа класа, не прави впечатление. В своето тефтерче пък Апостола написва многозначителното и пророческото „Народе ????”.

Предлагаме ви известните, но безсмъртни цитати, от великия българин, както и откъс от тефтерчето му.

Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-о да му служа до смърт и да работя по народната воля.

Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.

Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.

Без изпит не е приет никой. — Из „Нареда (проектоустава) за освобождение на българския народ — за приемане на войводите и техните длъжности“

Без революция сме загубени во веки веков.

Близо е времето вече — българинът не ще бъде роб, а свободен.

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.

Времето е в нас и ние сме във времето.

Всички зависят от вишегласието.

Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!

Дела трябват, а не думи.

Днешният век е век на свободата.

За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.

И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.

Историята ни няма да прикачи заслугите ми на другиму.

На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.

Народната работа стои над всичко.

Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.

От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи. — до новоприети членове в организацията, 19.II.1872 г.

Отговорност към обществените средства

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.

–––-

ОТКЪС от бележника

[1872, януари](2)                                Привед[ени],
що харча
5993.10
От В[асил] Йо[нкова]та(3)
сметка изваждам – – – – – – – – – – – – –  210
–––––––
6103.10
На изворският
юнак(4), който закара
коня и остави
в Троян – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   21
За 3 оки(5) вълна за чо-
рапи и една риза
от тъкано плат-
но и друга хасяна(6) – – – – – – – – – – – – – 103.1/2
за сюнгер(7) и ключ
на пушка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4.25
за боза   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   [0].30
за чифте(8) копчета на риза  – – – – – –     4
––––––
6216.05

[1871 декември — януари 1872]   Приведе[ни],
щото харча
1437.10
В Те[тевен](2) на Дими[тър](3) – – – –  21
В София на Дими[тър] – – – – – – – – –  42
Във Враждебна, Софийско(4) – – – – – –  7
На Димитра, кога да върне-
ше хатът в София – – – – – – – – – – – – 126
На Панега(5) на ханът – – – – – – – – – – 13
В Гл[ожене](6) два конака(7) – – – – – – 10.30
В Червени бряг по Коледа(8) —
за два вечера – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
В Телиш(9) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3
За хатът – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3150
На Савата(10) за харч – – – – – – – – – – –  21
В Плевен изпроводяк, кафе
и други дребни(11) – – – – – – – – – – – – – –  5
за фес за мене – – – – – – – – – – – – – – – – 21
По „Св. Васил“ до[й]доха да ми
честитят народни деца – – – – – – – –  8
на сирота жена, при
която намирам при-
бежище в зъл случай,
пък сирота няма отде – – – – – – –  105.10[?] ––––––-
4982

[Приведени] 7919.05
15 м[арт 1872] в Сливен масраф  – – – – – –    16
пак тук оставям пе-
чатни писма(2) 13 и раз-
писки час[т]ни(3) 24 от
брой 50—73.
15 м[арт] за поправяне на обувки-
те ми  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   12
16 м[арт]   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    8.30
17 м[арт] в Хайнито(4) – – – – – – – – – – – – – – –  10.5
кован    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    9
18 м[арт] в Казанлък   – – – – – – – – – – – – – – –    7.1/2
19 м[арт] в Шипка(5)  с йоще
един другар   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16.1/2
За по път маслини,
хляб, ябълки  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
От Шипка до Трявна по
беклеметата(6) кафе
парасъ на чет[и]ри мес-
та   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   3.1/2
––––-
8005.20

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

171465_b

Топ 10 на „Ню Йорк Таймс” за най-продаваните книги в САЩ

Бестселър листата на „Ню Йорк Таймс” е една от най-авторитетните в света. Класацията беше обновена …