Начало / Критика / Икигай е билет за влака на щастието

Икигай е билет за влака на щастието

Двама писатели предлагат да го изживеем сега и завинаги

iki

Книгата „Да изживееш своя икигай“ (превод Свидна Михайлов, изд. Гнездото, 198 стр.) се появява в литературните среди като съвместен проект между двама автори – Ектор Гарсия (Кирай) и Франсеск Миралес. Творбата е своеобразно продължение на друг техен труд, „Икигай – тайните на Япония за дълъг и щастлив живот“. Втората книга се съсредоточава повече върху практическите задачи около откриването и изживяването на въпросния „икигай“, без да отделя голямо внимание върху същността му, която от своя страна е разгледана по-подробно в първата им обща работа, превърнала се в бестселър.

Франсеск Миралес е писател, преводач и журналист. Автор е на десетки книги, от които по-известна е „Любов с малки букви“. Ектор Гарсия също прави опити в сферата на литературата, като едновременно с това се реализира успешно в областта на информационните технологии. Съчетавайки опита на двамата като писатели – житейската практика на Ектор, прекарал почти 20 години в Япония и запознал се добре с японската народопсихология, и познанията на Миралес, който от своя страна има интерес в областта на приложната психология, се ражда и настоящата книга. „Да изживееш своя Икигай“ се превръща в издържало целта си четиво, тип ръководство, даващо насоки как да реализираме „икигая“ си, веднъж щом сме го открили.

Книгата е разделенена на три части, като всяка една от тях се концентрира върху основен момент от живота ни, съответно бъдещето, миналото и настоящето. Основната идея, около която е изградена структурата на произведението, е ефектът „Шинкансен“ (по името на японския влак-стрела). Авторите призовават към задвижване на нашия собствен шинкансен, което рефлектира и върху построяването на книгата. Всяка глава носи името на някоя станция. Трите основни части са съответно трите основни гари – Токио, Киото и светилището Исе. Поемайки по „гарите на щастието“, както ги наричат Ектор и Франсеск, читателят може да извърви пътя на осъзнаване и реализиране на своя „икигай“.

Въпреки сложността на материята  авторите успяват да я представят изключително достъпно, използвайки примери с филми, книги и личности, някои от тях добре познати на повечето от нас

Francesc_with_Hector

Съдържанието на книгата може да бъде определено като съчетаващо в себе си множество препратки от психологията, различни закономерности и „ефекти“, които наблюдаваме като продукт на човешкото съзнание. Въпреки сложността на материята обаче авторите успяват да я представят изключително достъпно, използвайки множество различни примери с филми, книги и личности, някои от тях добре познати на повечето от нас. Освен това текстът е съпътстван от разнообразни схеми, илюстриращи нагледно информацията. На места научният изказ дава място на чисто човешките разсъждения и впечатления от определени срещи и събития, което допринася за по-лесното усвояване на материята. В края на всяка глава авторите описват определен тип упражнение, което да помогне на читаталя за пълното възпримане на конкретните психологически принципи. Голяма част от тези принципи се асоциират с основни положения в японския начин на мислене, което намира отражение в заглавията на някои от гарите. Читателят ще се запознае с метода „ганбаримасу“, ще има удоволствието да избере своя „сенпай“, ще пожелае да отиде на „гашуку“, ще прекара дни в писане на „хайку“ и още много други интересни занимания, които са описани подробно.

Накрая ето нещо за семантиката на думата „икигай“, която няма точен превод на български. Тя е съставена от два йероглифа: „ики“, което означава живот, и „гай“ – онова, което има стойност; нещо, което си струва. В този контекст можем да определим книгата „Да изживееш своя Икигай“ като своеобразен наръчник, който да ни помогне да преоткрием смисъла в живота и да достигнем удовлетворение и хармония със себе си. Следователно можем да твърдим, че настоящото четиво не се ограничава до определена възрастова аудитория. Това житейско „ръководство“ е подходящо за всички, които искат да излязат от хаоса на съвремието и да моделират живота си сами. Съдържащо само по себе си множество аналогии с други психологически текстове, не можем да не откроим връзката му със заглавия като „Разчупете навика да бъдете себе си“ от Джо Диспенза или пък книгите на Майк Викинг „Малък наръчник по хюга“ и „Малък наръчник по люка“, които също отразяват тайната на това да живеем в хармония и да погледнем живота от друг ъгъл.

Текст Десислава Проданова
Авторът е студент по кореистика

Прочетете още

46055_b

Излекувай тялото си с мисъл и книга

Благотворни страници пише Луиз Хей Лекторка и писателка, Хелън Вера Лъни, както звучи истинското ѝ …