Начало / България / VІІ национален конкурс „Морето, морето, морето…“

VІІ национален конкурс „Морето, морето, морето…“

Обявява се Седми национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литература, поезия, проза и компютърна рисунка. Негови организатори са Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество“- Варна

Право на участие в него имат ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:
ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/ на български език. Конкурсът е явен. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст, клас, училище/извънучилищно звено.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.
1. Изисквания към рисунките:
1.1. Да са изработени на графична програма по избор
1.2. Формат на рисунката – А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 2 броя на участник.
1.3. Да бъдат изпратени по електронната поща като прикачен файл.
1.4. Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
1.5. Данни за участниците да бъдат посочени в имейла с прикачените рисунки: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.
Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи: От І-ви до ІV -ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.

Ще бъдат присъдени: Специална награда на Кмета на Варна и първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел.
Не се присъждат грамоти за участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 октомври 2012 г. като прикачен файл на електронния адрес:
За литературни творби: odk.literature@gmail.com
За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com
Тел. за връзка: 052/612107;

Всеки автор може да участва и в двата раздела.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите от заседанието на журито, както и мястото и началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com До 15.11.2012 г.
Връчването на наградите ще се проведе на 24 ноември 2012 г.

VІІ национален конкурс „Морето, морето, морето…“

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

172165506_1462158197456938_4623569405_n

Обидно малко книги се превеждат на английски

Американците четат рядко преводна литература Англосаксонският книжен пазар е огромен – и това е факт, …