На фокус
Начало / Любопитно / „Сън в алени покои“ от Цао Сюецин (откъс)

„Сън в алени покои“ от Цао Сюецин (откъс)

При четвъртата ни среща вече ви разказах накратко случката със Сюе Пан и майка му, които се настаниха в имението Жунгуо, сега временно ще замълча за тях. И тъй, днес ще ви разправя за Лин Дайю.
Откак тя дойде в имението Жунгуо, баба ѝ всемерно я обсипваше с нежна любов: за всичко, свързано с почивката, храненето и живота ѝ там госпожа Дзя непрестанно се грижеше също тъй, както за Баою, а трите ѝ внучки Инчун, Танчун и Сичун бяха оставени назад. А дълбоките чувства на приятелство, които свързаха Баою и Дайю, също не бяха обикновени. Ден подир ден те неразделно ходеха, неразделно седяха, а нощем заедно и почиваха – те наистина живееха душа в душа, сърце в сърце, неразлъчни като бобени зърна в шушулка. Ала неочаквано сега там дойде и Сюе Баочай, която макар че не беше много по-голяма от тях на години, се държеше строго и порядъчно, бе прекрасна по лице и всички говореха, че Дайю не може да се мери с нея. Баочай имаше широка душа и щедра ръка, беше сговорчива и тактична, за разлика от Дайю, която живееше високо в кулата на своята възвишеност, недостъпна за земния прах. Затова Баочай спечели сърцата на нискостоящите и слугинчетата предпочитаха да се навъртат повече около нея. От това в душата на Дайю се зароди ропот, ала Баочай съвсем не можеше да долови това.
Баою беше все още с детски ум, при това имаше несъобразителен и дръпнат нрав, на всички сестри и братя гледаше еднакво, без оглед на това дали му бяха близки или далечни. Сега живееха заедно с Дайю в дома на старата госпожа Дзя и в сравнение с останалите братовчедки, те свикнаха един с друг. Навикът постепенно прерасна в близост, а близостта неизбежно води до неочаквани недоразумения и несправедливи обвинения. В този ден, поради неизвестни причини, от дума на дума помежду им се бе родила неприязън, след което Дайю се оттегли в покоите си, където насаме ронеше сълзи. Баою пък се разкайваше за необмислените си думи и реши пръв да потърси помирение; едва тогава Дайю полека-лека се успокои.
В източната градина на имението Нингуо сливовите дървета се бяха покрили с разкошни цветове и по тоя повод съпругата на Дзя Джън, госпожа Йоу, искаше да устрои угощение с вино и да покани старата госпожа Дзя, госпожа Син, госпожа Уан и други дами заедно да се любуват на разцъфналите сливи, затова още същия ден заедно с Дзя Жун и жена му отиде лично да я покани. След закуска старата госпожа отиде при тях със свитата си и отначало те се разхождаха из градината „Събрани благоухания“. После поднесоха първо чай, сетне вино. Независимо къде се устройваше угощението – в Нингуо или в Жунгуо, – и на двете места еднакво липсваха ярки истории и нови събития, които заслужават да ги опиша.
По едно време Баою се почувства разслабен и сънлив и му се прииска да си вземе обедния сън. Старата госпожа нареди хубаво да се погрижат за него: нека си поспи, а сетне пак да дойде. Съпругата на Дзя Жун, госпожа Цин Къцѝн с усмивка рече:
– Имаме една стая, подредена за втория чичо Баою, бъдете спокойна, стара майко, оставете да се погрижа сама за всичко.
След това се обърна към дойките и прислужничките на Баою:
– Майчици и сестрички, помолете втория чичо Баою да дойде при нас!
Старата госпожа Дзя считаше госпожа Цин за изключително уравновесен човек – тя беше женствена и стройна, постъпваше кротко и спокойно, сред останалите снахи на внуците си старата госпожа я ценеше и харесваше най-много, затова щом госпожа Цин предложи да се погрижи за Баою, тя напълно се успокои.
Сега госпожа Цин заедно с цяла свита придружители отидоха във вътрешните покои на главния корпус и когато Баою повдигна очи, той видя на стената картина. Изображението бе прекрасно, но сюжетът бе „Горящата тояга“  и от това на Баою му стана криво. От двете страни на картината имаше успоредни стихове:
На светските неща за да постигнеш дълбините,
е нужна ученост всестранна;
в човешките дела да вникнеш и проникнеш,
ти трябва мъдростта книжовна.

„Сън в алени покои“  тук

Богато разнообразие от над 20 000 заглавия. Поръчай добри книги от Helikon.bg или на 02 460 40 40!

Прочетете още

6UPlIYKxZqUR6Xbpgu1JKG0J7UC

Дракула оживява за пореден път на голям екран

Подготвят нов филм по легендарната книга Брам Стокър издава романа си преди 123 години, като …