Начало / Критика / „Каритас”: Как децата бежанци да влязат в българско училище?

„Каритас”: Как децата бежанци да влязат в българско училище?

„Каритас България” е българска нестопанска организация, създадена през 1993 г. от Епископската конференция на католическата църква в България. Предлагаме ви отворено писмо на организацията към бъдещите народни представители:

Във връзка с факта, че голяма част от децата бежанци в България няма да влязат в класните стаи на 15 септември, се обръщаме към представителите на бъдещото правителство да предприемат незабавни мерки за разрешаване на този проблем.
Още през юни месец тази година експерти на „Каритас България” предупредиха, че повечето деца на бежанци в България няма да влязат наесен в училище, ако НС не приеме спешни промени в Закона за убежището и бежанците. Това стана по време на състоялата се в Президентството на Република България кръгла маса на тема: „ДОСТЪП – осигуряване на пълен достъп до националната образователна система за търсещи закрила и бежанци”. Преди да се разпусне, Парламентът така и не успя да гласува окончателно нужните законови поправки.
В навечерието на 15 септември именно въпросът „Как децата бежанци да влязат в училище?” остана нерегламентиран, а точно поправката, за която експертите на „Каритас България” настояха по време на кръглата маса в Президентството, даваше възможност да бъде разработена наредба между Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за бежанците, която да регламентира това.
„Каритас България” продължава да стои зад позицията си, че българското училище е най-доброто място за изучаване на български език и най-ефективното средство за интегриране в българското общество на децата бежанци.
Всеки бежанец, който идва в България, има право на ОБРАЗОВАНИЕ. На децата бежанци не трябва да се гледа като на бежанци, а като на ДЕЦА. Мястото на децата е в УЧИЛИЩЕ. Българската образователна система трябва да стане ДОСТЪПНА за тях. Включването в българското училище на деца бежанци е най-ефективното средство за ИНТЕГРАЦИЯТА им в българското общество.
Децата бежанци трябва да влизат без всякакви изпити, тестове до 4-и клас, наравно с останалите деца, за да могат така, както се учи езикът на улицата, полека-лека да навлязат и да усвояват българския език.
От изключителна важност е бъдещият парламент своевременно да дискутира и да приеме представеното за обсъждане допълнение към чл. 26 от Закона за убежището и бежанците, което гласи: „(4) Правото на образование на лицата, търсещи или получили международна закрила, в държавните и общинските училища се осъществява при условия и по ред, определени от Министъра на образованието и науката, съгласувано с председателя на Държавната агенция за бежанците”. Това ще даде основание на Министъра на образованието и науката да разпише актуална наредба, в която всички тези проблеми и въпроси да бъдат регламентирани.

До миналата година единствената институция, която имаше ангажимент за интеграцията на бежанците, беше Държавната агенция за бежанците, но според експертите на „Каритас България” повече приляга интеграцията да бъде ангажимент на Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.
За да подпомогнат хода на адаптиране на българската образователна система към деца бежанци, експертите от „Каритас България” изготвиха учебни програми по български език за деца и възрастни, които бяха съгласувани с МОН. Целта е изготвените материали да станат част от Интеграционната програма за бежанци и търсещи закрила. Разработени са и стандартизирани тестове за определяне на завършен клас, етап и степен на образование, както и методика за приемане и записване на деца бежанци в училище, представляваща мерки, които училището би трябвало да предприеме за гарантирането на равния достъп и участие на всички деца бежанци в процеса на образование. (Изготвените материали могат да бъдат разгледани тук.)
Призоваваме отговорните институции за бързи мерки за преодоляване на съществуващите пречки пред ДОСТЪПА до националната образователна система на бежанци и търсещи закрила в България и изразяваме готовност да съдействаме за по-бързото и ефективно разрешаване на този наболял за българското общество проблем. Защото считаме, че образованието е важна и необходима стъпка за интегриране в българското общество и за прекъсване на процеса на изпадане в неравностойно положение и социална изолация. И защото вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее.

Фото: caritas-bg.org

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

240766_b

Сърдити старчета и хитри детективи

Като нова среща със стари приятели действа всеки роман на Ричард Озмън Неговата поредица „Криминален …