Начало / България / Международният литературен конкурс „Castello di Duino” кани участници

Международният литературен конкурс „Castello di Duino” кани участници

Престижният международен литературен конкурс „Castello di Duino” в Триест, Италия, кани желаещите да участват в него. Той се провежда всяка година и в него се състезават над 1000 участници на възраст до 30 години. Специално внимание се обръща на авторите до 16 години.

Ето условията за участие:
X издание – 2014 г.
Краен срок за I и II секции: 8 декември 2013 г.
Краен срок за училищата: 7 януари 2014 г.

 ОБЩИ ПРАВИЛА
Право на участие имат младежите до 30 години.
Участието е безплатно.
Конкурсът е тематичен.

Темата е:
I / YOU
(Dialogue /Love / Friendship / Hate / Every type of Otherness even Humans and Environment… The suggestion may be dealt with absolutely free)

Може да се участва в една или повече от следните секции:

I. СЕКЦИЯ НЕИЗДАДЕНА ПОЕЗИЯ
1 неиздадено стихотворение, което никога не е било награждавано (максимум 50 стиха).

Стихотворенията могат да бъдат изпратени и на родния език на участниците, при условие, че са придружени от превод на английски, френски, италиански или испански. За стихотворенията написани на италиански се изисква (но не е задължително) превод на английски.
Международно жури, състоящо се от поети и критици, експерти в интерпретацията на чужди езици, ще оценят стихотворенията в оригиналния им вариант.
Стихотворенията трябва да пристигнат в срок до 8-и декември 2013 г.

Могат да бъдат изпратени:

a)  по електронна поща на адрес: valeragruber@alice.it; текстът трябва да се изпрати като  word или rtf файл (други формати могат да доведат до изключване от конкурса)
Съобщението трябва да съдържа попълнената заявка за участие (виж по-долу)

б)  или по пощата, на Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste.Italia,  Личните данни на автора трябва да са посочени в заявката за участие (виж по-долу), попълнена и подписана. Ще бъде взета в предвид  датата на изпращането, посочена в пощенското клеймо и текстове, изпратени след поставения срок, няма да бъдат разгледани от представителите на журито.

Награди:
Първата, втората и третата награда са на стойност 500 €;
Mедал от Президентсвото на Република Италия;
Конкурсът е част от дейностите на Асоциацията „Поезия и солидарност” и е свързан с хуманитарни проекти. Победителите са задължени да използват част от наградата (€200) за хуманитарна цел избрана от тях.
Отличия за публикация и купи за други одобрени стихотворения.
Наградените стихотворения, както и тези, отличени от журито се отпечатват в двуезично издание (италиански и английски) от “Ibiskos Editrice Risolo” (Емполи, Италия) (Спонсор на конкурса). Освен това, те биват записани на оригинален език на CD. Приходите от продажбите на книгата са предназначени за фондацията „Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin” за децата, жертви на войната www.fondazioneluchetta.org .
Особени отличия и награди са предвидени за най-добри стихотворения на младежи под 16 години.

II. СЕКЦИЯ:  Театър (монолог или диалог между две действащи лица)

Участието се осъществява като се изпраща един театрален текст с максимум 5 страници от по 2000 знака. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПО-ДЪЛГИ ТЕКСТОВЕ.
Текстовете трябва да пристигнат в срок до 8-ти декември 2013 г.
Текстовете могат да бъдат изпратени на оригиналния си език, но задължително ТРЯБВА да са придружени от ОТЛИЧЕН ПРЕВОД НА ИТАЛИАНСКИ: текстовете ще бъдат оценени в превод, НЯМА да бъдат оценявани на оригиналния си език.
Могат да бъдат изпратени:

a)      по електронна поща на адрес: valeragabriella@gmail.com текстът трябва да се изпрати като  word или rtf файл.
Съобщението трябва да съдържа попълнената заявка за участие (виж по-долу)

b)      или по пощата на Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste, Italia. Личните данни на автора трябва да са посочени в заявката за участие (виж по-долу), попълнена и подписана.
Текстове, изпратени след поставения срок, няма да бъдат разгледани от представителите на журито.

Награди

Първа, Втора и Трета Награда – Купа или персонална значка
Особени отличия
Наградените творби, както и тези, отличени от журито ще бъдат рецитирани в театър в града по време на награждаването на конкурса.

 Специални правила за училищата
Преподавателите трябва да изпратят резултата (една или повече творби) на една колективна работа (от група студенти, от цял клас или между класовете).
Тези творби ще бъдат разгледани като групова работа и възнаградени въз основа на способността им да мотивират учениците към поетическо писане.
За най-доброто училище е предназначена награда в размер на € 500, при условие да се избере заедно с участващите ученици хуманитарен проект, за който да бъде предназначена спечелената сума.
На най-добрите училища ще бъде предоставено специално отличие.
Един цял ден ще бъде посветен на награждаването на училищните групи, които ще пристигнат в Триест (наградени и отличени), като всички преподаватели ще могат да представят техните проекти, а учениците ще имат възможността да рецитират публично своите стихотворения.
На всички преподаватели и на всички класове ще бъде изпратен сертификат за участие.
Училищата трябва да изпратят творбите по поща в две копия на: Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia, посочвайки следните данни:
Училище                Клас                Пълен адрес на училището (Улица, Номер, Пощенски код, Град, Област)           Телефон на училището          Факс на училището     Електронна поща на училището                Отговорен преподавател  (Име, Презиме, Фамилия)         Телефон и електронна поща на преподавателя (или на отговорника).

Желателно е изпращането на гореспоменатите документи и по електронна поща на адрес valeragruber@alice.it.

ПУБЛИКУВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО
Класирането на победителите и на финалистите ще бъде публикувано в сайта на конкурса www.castellodiduinopoesia.org
Победителите и финалистите ще бъдат уведомени по електронна поща, телефон или обикновена поща.
Тържественото награждаване ще се проведе на 30 март 2014г.. в Замъка на Дуино (Castello di Duino).
На церемонията по награждаването, по желание на участниците техните стихотворения могат да бъдат публикувани безплатно на страница „Архив” в интернет сайта на конкурса, на оригиналния им език или в превод, изпратен от самия автор.
Участието в конкурса изисква придържане към гореспоменатите условия и попълване на заявка за участие.

Заявка за участие (за секциите поезия и театър)

(Моля, попълнете на латиница)

Име                           Фамилия                             Дата, месец и година на раждане      /      /        г.

Адрес

Телефон

Електронна поща

Гражданство

Заглавие на творбата

Декларации: Декларирам че стихотворението (заглавие на стихотворението) ………………………., с което участвам в международния конкурс “Castello di Duino” – е мое лично произведение, неиздавано и не е награждавано. Съгласен съм с неговото евентуално публикуване или представяне пред публика. Декларирам, че съм / не съм (изберете правилната форма) записан в дружество за запазване на авторските права.

Подпис:

Участниците предоставят своето съгласие за третирането и използването на личните им данни за нуждите и целите на конкурса, а също така и във всеки момент имат право да поискат изтриването им от базата данни.

За информация:  G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italy); valeragabriella@gmail.com Tel.0039040 638787

Свързани заглавия
Български поети с отличия от конкурса „Castello di Duino”

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

За жените и солта_корица

Роман за невидимите нишки, които ни свързват, и за оковите, на които сами се осъждаме

Роман разказва историята на пет поколения жени от времето на революцията на Кастро в Куба …