Начало / България / Семейно-родовата лексика в България събрана в уникален речник

Семейно-родовата лексика в България събрана в уникален речник

Излезе енциклопедичния речник „Българска семейно-родова лексика” на доц. Христо Холиолчев и покойните проф. Максим Младенов и н.с. Лилия Радева, съобщи издателят „Изток-Запад“.

Епохалният научен труд проследява родствените връзки и разнообразните им диалектни названия в различните краища на България, анализирайки бита и културата на нашия народ.

Българската терминология за родство се проучва от началото на 50-те години на XX в. Проф. д-р Стойко Стойков (1912-1969) съставя и издава два въпросника, съответно през 1949 г. – „Въпросник за проучване на роднински названия“, който съдържа схеми на отношенията по кръвно и по брачно родство, и през 1954 г. – „Кратък осведомителен въпросник за проучване на българските местни говори“, който засяга лексеми и словоформи като дъщеря, внук, зет и т.н., с оглед на техния регионален (диалектен) облик.

През 1969 г. Етнографският институт с музей при БАН (ЕИМ) изпраща по училищата в цялата страна свой „Въпросник за установяване на роднинските названия в страната“ във връзка с „проучването на бита и културата на нашия народ“. През 70-те години пък се събират материали за българската „роднинска терминология“ и по международен проект – Европейски лингвистичен атлас (Atlas Linguаrum Europae).

В резултат на тези проекти, провеждани в различно време от различни хора, но паралелни по цел и съдържание, са образувани три картотеки с материали за българската „роднинска терминология“ – една като личен архив на проф. Стойков, друга в ЕИМ и трета като архив на Европейски лингвистичен атлас.

В началото на 1980-те години именно в Етнографския институт с музей при БАН са събрани материалите от тези картотеки, както и публикуваните до момента езиковедски (диалектоложки) и етнографски изследвания. Всички те биват съчетани в една картотека, по която е съставен томът „Български етнографски атлас. Роднински отношения у българите“, дело на доц. Христо Холиолчев, проф. Максим Младенов и н.с. Лилия Радева.

Въз основа на всички тези диалектоложки и етнографски изследвания, правени и събирани до момента, се създава и настоящият терминологичен енциклопедичен речник „Българска семейно-родова лексика“. В него са обобщени данни за субектите и отношенията на кръвно и брачно родство, както и на родство по сватовство, кумство, кръщене. Изданието съдържа теренни проучвания за изучаване на бита и културата на нашия народ, както и подробни карти на смемейно-родовата лексика в България.

„Българска семейно-родова лексика” тук

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

5c7e6909e9cfd

Тимъти Снайдър: Русия е фашистка държава

Коментар на Тимъти Снайдър за „Ню Йорк Таймс“: Фашизмът никога не е бил победен като …