Начало / България / 29-та Награда за млад писател на френски език

29-та Награда за млад писател на френски език

Стартира конкурсът за млад писател на френски език. Това е неговото 29-то издание. Конкурсът е под патронаж на Абду Диуф – генерален секретар на Международната организация на Франкофонията, на Министерството на външните работи, Министерството на културата и комуникациите и Министерството на националното образование на Френската република.

Наградите са: публикуване на наградените текстове, покана за посещение във Франция през 2014 г., в Париж (на Салона на книгата) и в Мюре (за връчване на наградите), пакет книги, участие в писателско ателие в Мюре; награда на Френско-квебекската служба за младежта; награда на франкофонската телевизия ТВ5 Свят.

Краен срок за изпращане на текстовете– 1 март 2013 г. (за граждани на Франция – 1 април 2013 г.)

Кандидатите от други страни могат да изпращат текстовете си, сканирани, на електронен адрес ae-pjef@orange.fr и в никакъв случай да не дублират с пратка по пощата.

За информация: за Франция 0561561315, за чужбина 0033562232099

Кандидатите трябва да са родени между 1 януари 1986 г. и 31 декември 1997 г. Предишни лауреати, с изключение на тези, които са спечелили първа награда, също могат да участват в конкурса, ако отговарят на условията за възраст. Всеки кандидат може да изпрати най-много два текста, които никога не са били публикувани или награждавани от друго жури.

Всеки текст съдържа минимум 5 и максимум 20 страници, написани на шрифт Times New Roman, размер 12, двойна разредка (или около 1500 знака на страница). Страниците да са номерирани. Да има заглавие. За съблюдаване на анонимността, върху текста да не се поставя нито име, нито подпис.

Таксата за участие на френски кандидати е 15 евро, за кандидати от други страни участието е безплатно.

Текстовете да са придружени с:
– от копие на документ за самоличност, съдържащо ясно и отчетливо отбелязана датата на раждане на кандидата;
– Някои сведения за автора, например гимназист, студент, работещ, телефонен номер, адрес – пощенски и електронен.
Непълни или изпратени по факс досиета няма да се приемат. Същото е валидно и за текстове, неотговарящи на правилата. На кандидатите ще се изпрати уверение за получаване на текстовете с регистрационен номер.
Ръкописи не се връщат.

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

bnb_moneta_paisij

„Златният“ Паисий е в продажба от днес

Народният будител е роден преди 300 години Юбилейните чествания включват и златна монета на БНБ. …