Начало / България / Проф. Жасмин Попова представя „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС” в „Хеликон-България”

Проф. Жасмин Попова представя „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС” в „Хеликон-България”

Проф. Жасмин Попова – дипломат и учен в областта на правото на Европейския съюз, ще представи книгата на Александър Корнезов „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС”. Премиерата ще се състои на 31 октомври, сряда, от 18,30 ч в столичната книжарница „Хеликон-България”.

Книгата е първото цялостно изследване в българската литература, посветено на отговорността на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз. В нея подробно се анализират както преките производства за установяване и санкциониране на нарушението (чл. 258–260 ДФЕС), редът и условията за ангажиране на отговорността на държавата за вредите, причинени на гражданите и юридическите лица от това нарушение, задължението на държавата да възстанови недължимо платеното, въпросът за силата на пресъдено нещо на влезлите в сила съдебни и административни актове, постановени в противоречие с правото на ЕС и възможността за тяхната отмяна, условията и редът за налагане на привременна защита срещу държавата, както и задължението на националния съд да се позовава служебно на правото на ЕС.

„Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС” е плод на богатия практически опит на автора в областта на правото на ЕС, натрупан последователно в качеството му на адвокат в една от водещите адвокатски кантори в Брюксел (Van Bael & Bellis) и на реферандер в Съда на Европейския съюз. Александър Корнезов е доктор по право, преподавател по процесуално право на ЕС, автор на четири монографии и десетки публикации в областта на правото на ЕС. Книгата има ясна практическа насоченост и е предназначена за практикуващи юристи, преподаватели и студенти. Анализът се основава на над 600 решения от практиката на Съда на ЕС, като най-важните от тях са представени подробно под формата на case studies с цел да илюстрират практическото приложение на изложените тези.

„Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС” тук

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

За жените и солта_корица

Роман за невидимите нишки, които ни свързват, и за оковите, на които сами се осъждаме

Роман разказва историята на пет поколения жени от времето на революцията на Кастро в Куба …