Начало / Любопитно / „Феноменът дежа вю. Пътуване през аномалиите на съзнанието, паметта и времето” от Мари Джоунс и Лари Флаксман (анотация и откъс)

„Феноменът дежа вю. Пътуване през аномалиите на съзнанието, паметта и времето” от Мари Джоунс и Лари Флаксман (анотация и откъс)

Чувствате се така, сякаш сте го правили преди, макар че го вършите за пръв път. Виждате нещо ново – човек, местност, ситуация, но въпреки това ви изглежда изцяло познато. Участвате в разговор и в същия миг осъзнавате, че сте изговаряли абсолютно същите думи и преди… на абсолютно същия човек.
Всички ние сме „били там, правили сме това”! Над 70% от хората са имали това преживяване – загадъчното чувство, наречено déjà vu, или „вече видяно”.

 От десетилетия дежа вю е обект на сериозни научни проучвания, а в общността на психолозите е тема, за която се говори от ХІХ век насам.

Мари Д. Джоунс и Лари Флаксман събират изумително количество авангардни изследвания и идеи, които днес се реализират по целия свят, за да разгадаят този феномен. Според тях човешкият мозък е крайната граница на всички открития. Именно дежа вю е чудесна начална точка, от която да се предприеме едно по-велико пътешествие в дълбините на разума, мозъка и съзнанието. Колкото повече се навлиза в проучванията, толкова повече неща се откриват, които изискват още задълбочени изследвания – в областта на възприятията, вярванията и възможностите за създаване на нова реалност, едновременно индивидуална и колективна.

От десетилетия дежа вю е обект на сериозни научни проучвания, а в общността на психолозите е тема, за която се говори от ХІХ век насам.

„Джоунс и Флаксман се доказват като умели изследователи на това, което на моменти може да изглежда като алтернативна реалност, сън в съня. Те осигуряват на читателя огромен брой възможности, които биха могли да обяснят защо понякога ни се струва, че посещаваме за втори път някакво място или преживяваме повторно дадено преживяване. Това е книга, върху която трябва сериозно да се замислим и да оценим заради прозренията й в други измерения, реалности или неизвестни в миналото състояния на съзнанието. Брад Стайгър, автор/съавтор на множество книги в областта на паранормалното, екстрасензорното и мистичното

Книгата „Феноменът дежа вю” ще ви поведе на вълнуващо пътуване, което ще ви представи теории и идеи за същността на дежа вю. Ще ви запознае с близки срещи със смъртта и с други мистериозни аномалии на съзнанието, паметта и времето – интуицията, осъзнатото сънуване, телепатията, времевите зони.

Дежа вю обаче е само една от многото загадки на психиката. Книгата изследва и:
•    грешките на паметта, липсващото време и състоянията фуга
•    мозъка като получател и предавател на реалността
•    променените състояния на съзнанието: от халюцинациите до религиозните видения
•    заразната мисъл, клетвите, обладаването от демони и масовата хистерия
•    състоянията на съня, осъзнатото сънуване и пророческите сънища

За авторите
Мари Д. Джоунс и Лари Флаксман са автори на „11:11 The Time Prompt Phenomenon“  и „The Resonance Key“. Те са основатели на ParaExplorers.com и са участвали в редица радиопредавания, включително Coast to Coast With George Noory. Джоунс е автор и на бестселъра „2013. Краят на дните или новото начало?“. Флаксман е основател и старши изследовател в ARPAST – Арканзаски екип за изследване на паранормалното и аномалното. Той е технически консултант на редица организации, изследващи паранормалното.

 

 

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПОЗНАТО (ОТКЪС)
Психологът Артър Функхоузер не е удовлетворен от фак¬та, че терминът дежа вю е твърде широк и мъгляв – видимо „улавящ всичко етикет“ за редица сходни преживявания, включващи настоящото преживяване на спомен, който е твърде познат. Той предлага още три обяснителни категории дежа вю, които да се използват вместо него:
Déjà vécu – „вече преживяно или вече изживяно“ –  вероятно най-преобладаващата форма на дежа вю. При преживяването déjà vécu детайлите са изненадващо ясни и точни, а преживяващият осъзнава, че последователността на събитията в настоящия сценарий съвпада напълно със спомена за него.
Déjà senti – „вече почувствано“ – задействано от мисъл или може би глас, то има общо с разпознаването на чувство, което необяснимо изглежда познато. Deja senti често бързо се забравя.
Déjà visité – „вече посетено“ – свързано с конкретно място, обект или сграда, които изглеждат познати, независимо че се виждат за пръв път. Тук времето не играе никаква роля.

Към тях прибавете (благодарение на други учени/психолози) déjà entendu – „вече чуто“, и déjà lu – „вече прочетено“, както и déjà connu – „вече лично известно“, déjà gouté – „вече вкусено“, déjà rêve – „вече сънувано“, и déjà dit – „вече казано“.
Арт Функхоузер е свързан с уебсайта на изследването на преживяванията déjà  (www.deja-experience-research.org) – амбициозен проект, който цели да осигури онлайн ресурси на хората, интересуващи се от изучаване на многото форми на „déjà преживяването“. На сайта има анализ на данни от проучване (от онлайн проучването на http://silenroc.com/dejavu), лични преживявания на читатели, свързани резюмета, линкове и пребогата информация за всичко, свързано с déjà. Функхоузер предлага собствена категоризация на déjà преживяванията, за които твърди, че са подредени според разпространението си:

Нормални – с кратка, средна или голяма продължителност (може би дори непрекъснати). Състоят се предимно от „необяснимо чувство на познатост“, но не включват паранормални (ясновидски, телепатични и т.н.) елементи. Не са свързани с патологични състояния. Тези преживявания може да обслужват някаква психологическа потребност.
Паранормални – преживявания, които включват ясновидско познание, при което преживяващият си спомня предварително какво ще бъде казано или направено, или телепатично познание, при което преживяващият може внезапно да разбере какво мисли друг човек. Не са свързани с патологично състояние.
Патологични – причиняват страдание. Темпоралната епилепсия често е патологичното състояние, което е свързано с преживяването на патологично дежа вю. Други болести, които са в състояние да предизвикват дежа вю, са алкохолната психоза, мигрената, шизофренията и психоневрозата. Честотата и интензивността на тези преживявания, заедно с придружаващия ги дистрес заради главоболие и/или гадене, предизвикват дистрес у преживяващия.
Провокирани – възпроизвеждане или предизвикване на дежа вю преживявания чрез такива техники като електрическа стимулация на части на мозъка, използване на дрога, която предизвиква дежа вю, или дори хипноза.

Сайтът на Изследванията на дежа преживяванията и работата на д-р Функхоузер показват редица явления, свързани с дежа вю, които могат да помогнат да се хвърли светлина върху обяснението, както и върху произхода на дежа вю преживяванията. Някои от тези явления са:

Синдром на Капграс – засегнатият човек вярва, че познати хора са били заменени от измамници.
Налудност на Фреголи – засегнатият вярва, че много или всички хора, които среща, са всъщност ЕДИН човек с различна дегизировка.
Типове парамнезия – може да се объркват сънищата с реалността, да се създава чувство, че всичко е познато или се повтаря.
Реинтеграция – виждането, чуването, докосването, вкусването или мирисът на нещо предизвикват цяла паметова последователност.
Ясновидски сънища – предсказват бъдещо събитие, събитията се възпроизвеждат от паметта или се записват, преди да са се случили.
Предчувствие – предупреждение за нещо.
Интуиция – нещо почувствано, което не се основава на фактологични доказателства.
Сбъркана идентичност – вярата, че познавате някого, но в крайна сметка се оказва, че не е така.
Прераждане – минали животи.
Преживявания на напускане на тялото – излизане и движение извън физическото тяло.
Телепатия – четене на чужди мисли.
Ясновидство – умствено виждане на събитие, което се случва на голямо разстояние.
Синхронност – смислени съвпадения, които като че ли нямат видима причина.

ОБЯСНЕНИЯ
Действителните обяснения на дежа вю, изучавани от сайта на Изследванията на дежа преживяванията, се простират в целия спектър от влияние на външна сила до неизправност на мозъка, психологически трудности като крайна умора или силна тревожност, идеята за повторно преживяване на отрязък от собствен минал живот, внезапно спомняне на ясновидски сън, който може да създава чувството за дежа вю, и дори синхронност. На уебсайта Функхоузер заявява, че в категорията външни влияния като причина за дежа вю: „Идеята по същество е проста: човек по някакъв начин е имал преживяване, което е подобно на настоящото, и чувството за познатост се разпростира, за да включи целия епизод. Източникът на първото преживяване може да е във външния свят, т.е. във всекидневието, или да е вътрешен, под формата на сън или фантазия. Следователно има включен елемент на съвпадение.“
Той заявява, че подобен механизъм често действа при преживяванията на дежа вю, посочвайки, че хората нерядко имат впечатлението за познатост на човек, място, миризма или мелодия, за да открият по-късно, че това не е възможно. На някакво ниво е направена грешка. Нещо е било сбъркано с нещо друго, и известна – както пише Функхоузер – „добра детективска работа“ може да разкрие причините за погрешното впечатление. То често произлиза от безсъзнателното и може да е „проективен механизъм“, при който някакъв аспект на вътрешния свят е бил видян във външния.

Книгата „Феноменът дежа вю“ тук

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

RQWIOPWTXBEKXE7QR66SEV4IHE

Поезия по телефона четат във Филаделфия

Горещата телефонна линия помага на болните от Covid-19 Обаждането е безплатно, а топъл глас отсреща …