Начало / България / Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2012 г.

Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2012 г.

Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2012 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването, съобщиха от ведомството.

Конкурсната сесия по програма „Помощ за книгата” 2012 г. се обявява на основание чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.2, ал.1 и чл.5, ал.1 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело и Заповед № РД 09 – 49 / 29.02.2012 г.

Обявената конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2012 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването е в следните направления:
1. Българска и преводна художествена литература;
2. Българска и преводна хуманитаристика;
3. Литература за деца и юноши;
4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.

В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN). Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.
Проектът може да бъде представен на електронен носител (дискета, CD) или в печатен вид.

Необходимите документи за участие в конкурса са:
1. Формуляри за кандидатстване по образец
– Заявка за участие
– Икономическо описание на проекта
2. Документ от издателя, удостоверяващ предоставените му авторски права;
3. Удостоверение за вписване в информационния регистър на културните организации по чл.14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата;
4. Документи съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело.
В конкурса „Помощ за книгата” не може да участва издателство, което не е изпълнило договорните си отношения с Министерство на културата.

Срокът за приемане на документите и ръкописите е 30 дни, считано от днес.
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерство на културата – www.mc.government.bg.
За допълнителна информация: Дирекция „Културно наследство”, сектор „Литературно наследство”, тел.: 94 00 844.

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

1613003450_06032020ProtestsDay5007_gs_t1070_h773cbc076c9a5e6dc0fd4e91596e6d14de89e9a0

Библиотека уволни служител, защото горял книги на Тръмп

Библиотекарят се оправдал с ръководството Историята е от американския град Чатануга в Тенеси, САЩ. Камерън …