Начало / България / Червената книга на България е достъпна в интернет

Червената книга на България е достъпна в интернет

Новото издание на Червената книга на България вече е достъпно в интернет, съобщи директорът на Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН Вълко Бисерков. На интернет адрес http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ изданието може да се ползва свободно от всички на два езика – български и английски.

В него може да се намери информация за изчезналите, изчезващите и застрашените от изчезване местообитания, гъби, растителни и животински видове. Проектът се финансира от Министерство на околната среда и водите. В първия том потребителите могат да се запознаят с растенията и гъбите, във втория – с животните, а в третия – с природните местообитания.

На разположение са видеоклипове, фотогалерия, карти за разпространение на видовете и местообитанията. Видеоклипове има за около 10 на сто от обектите в Червената книга, като най-атрактивни са тези за животните, посочи Бисерков. В момента в процес на финансиране е и отпечатването на хартиеното издание на Червената книга. Предвижда се и издаването й на диск. Тиражите ще бъдат предоставени на библиотеки, учебни заведения, учреждения и институции в страната и чужбина. Общият обем на новата Червена книга е над 2 000 страници, още толкова карти и илюстрации, както и над 3 000 снимки и рисунки. Интернет изданието е по-голямо като обем от подготвеното за печат, заради мултимедийните приложения и разширената фотогалерия.

България е между първите страни в Европа, публикували своя национална Червена книга, във връзка с опазването на биологичното разнообразие на своята територия. БАН издава първата „Червена книга на Република България“ в два тома – „Растения“ (1984 г.) и „Животни“ (1985 г.).

Терминът Червена книга (Red Data Book) се въвежда през 60-те години на миналия век, когато Световният съюз за защита на природата (IUCN) и Международният съвет за опазване на птиците инициират програма за идентифициране и документиране на таксони, заплашени от глобално измиране, започвайки с бозайниците и птиците. Постепенно програмата обхваща и други групи растения и животни, а идеята се възприема все по-широко и започва да се прилага на национално и локално ниво.

В подготовката на съвременното издание са участвали учени от институтите на БАН (ботаници, зоолози, миколози и еколози), специалисти от Софийския университет, Пловдивския университет и Лесотехническия университет. В работата са участвали и представители на Българското дружество за защита на птиците, природозащитните организации „Зелени Балкани“, „Природен фонд“ и други неправителствени природозащитни дружества и организации.

Прочетете още

С актрисата Лили Сучева, която чете откъс от романана премиерата_

Гергана Лаптева за новата си книга: Написах „Момичето от портрета“ с тангата на Гардел и Пиацола

Шепа българи в чужд свят са съхранили страната в сърцата си Книга след книга, стилът …