Начало / Критика / Древен Рим е извор на знание и за съвремието ни

Древен Рим е извор на знание и за съвремието ни

Историята и култура на онази епоха представя проф. д-р Димитър Попов

dim

Ако искаме да сме добре осведомени и исторически ориентирани за това какви са били най-важните събития, докарали човечеството до днешни дни, трябва да спазваме и литературна хигиена, като открием най-достоверните четива. Такива научни трудове могат да бъдат единствено академично признатите. Един от най-видните български историци е проф. д-р Димитър Попов (1950-2015), който е бил преподавател по Стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Изследванията на историка се отнасят предимно до античните история и култури на човечеството – в частност средиземноморската, тракийската и римската. Именно на римската антична история се спира проф. Д. Попов в книгата си “Древен Рим”. Оформлението на корицата и на цялото книжно тяло е прекрасно и удобно за четене подходящо и за подарък за запален по антична история читател.

От съдържанието на “Древен Рим” разбираме, че ще научим как са живели хората още в най-старите времена на италианската историчност, като постепенно ще преминем през всеки следващ период с изисканата плавност на изказа на проф. Д. Попов и стигнем до края на античния период. Придружаващите текста снимки ни дават по-ясна представа за естетическите възгледи и течения в областта на изкуството в този период, както и как са изглеждали някои от великите римски владетели. Единственият аспект, който не е засегнат, или е съвсем бегло споменат, е римската религия. Причината да не присъства в труда, е, че тя е твърде сложна, многопластова и с прекалено обширен пантеон, за да се събере в една глава.

Проф. Д. Попов отделя повече внимание на йерархичните отношение на обществото по това време, за да ни въведе в света на античния римлянин по-категорично и оттук да си обясним някои особености на културата. Разлиствайки историческия труд, ще разберем откъде е започнало всичко, как се е формирала ранната римска република, каква е била държавната структура, кой е император Август и какво е направил, за да създаде една от най-великите империи в световната история, как са живеели обикновените хора, с какво са се занимавали и какви са били разбиранията им за обкръжаващия ги свят. Обяснява ни още какви са географските особености на полуострова и по какъв начин това влияе на икономиката и политиката на Италия.

Imperator-Octavian-Augustus

Изданието излиза за трети път и е преработено, като са добавени множество извори в използваната литература и библиографията.

Други заглавия на проф. Д. Попов, свързани с античността, са “Древна Гърция”, “Спартак Тракиецът”, “Тракийска религия”, “Приказна Древна Тракия” и др.

Текст Тори Алберт
Авторът е книжар в софийската Хеликон Съборна

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

243482_b

„Радвам се, че мама умря“ – разтърсваща изповед за жертвите, които правим

Написана искрено и с болка, от книгата все пак струи хумор Дженет Маккърди разказва съвсем …