Начало / България / НДК набира кандидати за Творческа академия „ Валери Петров”

НДК набира кандидати за Творческа академия „ Валери Петров”

НДК създаде Творческа академия „ Валери Петров”. Инициативата е с благодарност към наследниците на великия писател, поет, сценарист, преводач и интелектуалец, пример за поколения български творци. Академията ще развива уменията на млади таланти в областта на прозата, поезията, кино и телевизионен сценарий, и се създава по идея на Димитър Стоянович, Лъчезар Аврамов, Ирена Иванова, Илиян Любомиров.

Целта й е да провежда обучения по творческо писане, развитие на сценарий, история на изкуствата, да организира практически занятия и майсторски класове, за да може талантливите автори у нас да получат възможност, знания и умения за най-успешно развитие в областта. Лектори в Академията ще бъдат едни от най-добрите български писатели, поети и литератори като Кристин Димитрова, Емил Андреев, доц. Дарин Тенев, Владимир Зарев, Ангел Игов, Петър Чухов, Иван Ланджев, Тома Марков, Емануил А. Видински, както и сценаристите и режисьорите – Стефан Командарев, Димитър Коцев-Шошо, Дочо Боджаков, Любен Дилов-син, Теодора Маркова, Георги Иванов – които гарантират професионално, квалифицирано и най-високо ниво обучение на бъдещите курсисти. Те ще имат уникалната възможност да се срещнат и да се учат от най-големите имена в българската литература, телевизия и кино, както и лично да се докоснат до най-добрите български сценаристи, режисьори, редактори, издатели и творци.

„Откриването, подпомагането, развиването и популяризирането на нови таланти е едно от най-важните ангажименти от страна на всички посветени на изкуството хора, предвид интелектуалното и културно бъдеще на България и растящия интерес към писането и издаването на съвременна литература, публицистика и оригинални сценарии“, казват основателите.

Академията ще организира ежеседмично срещи с най-интересните, най-значимите и актуални писатели, поети, режисьори, сценаристи и критици, с помощта на които курсистите ще се запознаят с основните принципи за създаване на текстове в различните направления и ще се срещат с големи български автори, които да се превърнат и в техни редактори. Академията е изцяло практически насочена и това ще даде възможност на обучаващите се в нея да бъдат профилирани адекватно в направленията проза, поезия и сценарий.

Обученията ще се провеждат в рамките на един тримесечен семестър, а най-добрите студенти ще имат възможност да се запишат и за Майсторските класове, които ще бъдат два месеца. Семестърът ще е с продължителност три месеца и хорариум от 96 часа, а Майсторските класове ще бъдат 2 месеца без фиксиран хорариум. Всяка седмица курсистите ще имат две лекции по два учебни часа, с почивка между тях, след работно време. Програмата е предвидена така, че курсистите да имат възможност да се запишат и посещават повече от едно направление.

Първата задължителна лекция през седмицата ще бъде теоретична и практическа подготовка в избраното направление, която ще бъде водена от един лектор. Втората лекция ще бъде с изцяло практическа насоченост, конкретна работа с текст, писане и обсъждане на проблеми. Предвидени са ежеседмични съботно-неделни срещи за всички групи, на които ще се прожектират филми, ще се водят дискусии или ще бъдат канени най-интересните, важни и успешни автори в областта на прозата, поезията, киното и писането на сценарии. Целта е всеки от участниците да получи основни теоретични знания и практически умения за създаване и анализиране на текст във всяко съответно направление. Всеки месец ще бъдат поставяни различни задачи на курсистите, които ще бъдат проверявани и редактирани от лекторите. След завършен семестър най-добрите курсисти ще имат възможност да се запишат за Майсторски клас, водени от техните практически лектори. Същите ще поставят задачи за писане на текстове от курсистите за периода след края на семестъра и началото на Майсторския клас, върху редакцията и обсъждането на които, ще се концентрират в по-нататъшните си занятия. Работата върху текстовете на курсистите ще бъде съобразена с нуждите на всеки един от тях и ще бъде основана на самостоятелни занятия и лични срещи с редакторите. В края на Майсторските класове за всички курсисти, успели да завършат своите ръкописи под менторството на техните редактори, ще бъде организирана лична среща с водещи издатели в страната. Всеки курсист, завършил Академията, ще получи сертификат за преминато обучение по творческо писане в съответното направление.

Ще бъдат сформирани групи в направленията Поезия, Проза, Сценарий Кино и Сценарий Телевизия. Броят на групите в съответните направления ще бъде уточнен в зависимост от броя на приетите кандидати.

Обучението ще се проведе в рамките на два семестъра- пролетен (3/04/2016- 10/07/2016) и есенен – Майсторски класове

Лектори:

Поезия- Иван Ланджев, Петър Чухов, Тома Марков

Проза – Владимир Зарев, Кристин Димитрова, Ангел Игов, Емил Андреев, Емануил А. Видински , Дарин Тенев

Сценарий – Димитър Стоянович, Стефан Командарев, Димитър Коцев-Шошо, Дочо Боджаков, Любен Дилов-син, Теодора Маркова, Георги Иванов

Всеки желаещ да бъде част от Творческа академия „Валери Петров” ще трябва да изпрати следните документи:

1. актуална автобиография,

2. мотивационно писмо,

3. до 10 страници текст- за групите Проза, идея за сценарии, синопсис или резюме за сценарий или до 5 стихотворения – за група Поезия.

Срокът за подаване на документи е 27 март 2016 г.

Желаещите да се запишат могат да кандидатстват с текстове на следния имейл адрес: akademia@ndk.bg.

Свързани заглавия

Валери Петров през 2011 г.: Бъдещото общество трябва да бъде не само по-социално, но съвсем друго, ново, по-човечно

Той беше не само поет, той беше самата поезия

„На Валери Петров“ от Сергей Бояджиев

Почина Валери Петров

Валери Петров е приет във Военно-медицинска академия

Валери Петров е носител на наградата „Рачо Стоянов“ за 2013 г.

Валери Петров и Милен Врабевски получават гражданската награда на ЕП

Валери Петров и Милен Врабевски с Наградата за европейски гражданин

Валери Петров на 93

Валери Петров на поклонението на Леда Милева: Едва сега започвам да разбирам цената й

Валери Петров: Светът върви на зле заради алчността

Книги от Валери Петров тук

Прочетете още

ladivina

Книга, която тихо плаче

По страниците ѝ има музика, но много повече болка „Божествена“ е за любим глас, превърнал …