Начало / България / Новият Стандарт за библиотеките е факт

Новият Стандарт за библиотеките е факт

Министерство на културата одобри новия стандарт за библиотеките.  Тези институции,  които покриват изискванията, ще получат допълнително финансиране, което е в размер от над 8 милиона лева за тази година. От библиотечната асоциация имат опасения, че уредбата е приета след разпределението на бюджета за 2015 г., което може да забави първите преводи.

Според Стандарта библиотеките трябва да осигуряват от 100 до 150 книги на 1000 души население за предстоящите три години. Идеята на уредбата е да съживи интереса, като предостави повече нови заглавия и подобри условията на ползване.

Дали промените са еднакво приложими за всички библиотеки в страната още не е ясно. От Столична библиотека подкрепиха новата уредба, но изразиха и своите притеснения, съобщи БНТ . Според тях в Стандарта не е взета под внимание функцията на библиотеките като архив. За да бъде максимално ефективна програмата, Министерство на културата ще извършва всяка година мониторинг, с който ще следи дали практиките работят еднакво добре навсякъде.

В България има 2802 обществени библиотеки (регионални, общински и читалищни) по данни на НСИ от 2013 година. Те осигуряват библиотечно обслужване на гражданите на териториален принцип, т.е. това са библиотеките, които се издържат от данъкоплатеца и са достъпни за всички. Основните библиотечни услуги са безплатни. В годините на прехода заради хроничното недофинансиране на обществените библиотеки, те са на ръба на оцеляването. Стандартите за делегирани държавни дейности осигуряват минимума средства за функциониране на библиотеките (за издръжка и заплати), но не и за основната им дейност – осигуряване на нова литература и периодика за гражданите. Зари това имаше и известен отлив на читатели. Основен източник на средства за нова литература е програмата на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Тя също не се финансира всяка година и в достатъчна степен, като средства получават ограничен брой обществени библиотеки.

Основни цели на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване:

–          осигуряване правото на гражданите в цялата страна, независимо къде живеят, на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване;

–          измерване и оценката на количеството и качеството на библиотечно-информационното обслужване;

–          постигане на съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в международен аспект

Стандартът ще осигури средства за ритмично набавяне на литература през цялата календарна година, а не веднъж годишно. Ще бъдат осигурени средства за всички функциониращи обществени библиотеки, т.е. хората във всички населени места ще имат възможност да четат нови книги и периодика, а не както е сега – само в по-големите селища и общини.

Стандартът ще гарантира и осигуряването на достатъчно компютърни работни места за читателите и за персонала на библиотеките.

 Фото: pgee-bourgas.com

 

Прочетете още

Snimek-obrazovky-2023-06-27-v-8.07.33

Президентска библиотека отвори врати в Прага

Колекцията е стогодишна Библиотеката носи името на първия чехословашки президент – Т. Г. Масарик. Тя …