Начало / България / „Изкуството. История на идеите“ на проф. Добрин Добрев ще бъде представена и в София

„Изкуството. История на идеите“ на проф. Добрин Добрев ще бъде представена и в София

След Шумен „Изкуството. История на идеите“ на проф. Добрин Добрев ще има премиера и в София. Тя ще се състои на 25 февруари, сряда, от 18,30 ч в столичната книжарница „Хеликон-Витоша“. Енциклопедичната книга ще бъде представена от проф. Валери Стефанов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

„Изкуството. История на идеите“ разглежда спецификата на естетическите идеи и художествената практика на Древен Египет, Шумер, Вавилон, Античността, Православното и Католическото средновековие. Коментирани са особеностите на Романското изкуство и Готиката. Представени са концепцията за твореца и художествените постижения на Ренесанса и последвалия го Маниеризъм. Разгледани са естетическите идеи и художествените специфики на Барока, Рококото, Класицизма, Просвещението, Романтизма, Реализма и Натурализма. Специално внимание е обърнато на различните етапи от развитието на модерното изкуство чрез представянето на Импресионизма, Поантилизма, Символизма, Неокласицизма от края на ХІХ в., Сецесиона, Фовизма, Експресионизма, Кубизма, Футуризма, Кубофутуризма, Конструктивизма, Абстракционизма, Дадаизма, Сюрреализма, Абсурдизма, Оп-арта, Фотореализма, Поп-арта и Акционизма. Коментирана е и спецификата на прехода към постмодерното изкуство.

Добрин Добрев е професор по Обща и литературна семиотика. От 1980 г. е преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Защитава докторска дисертация на тема „Проблеми на семиотичния анализ на художествената литература“ (1984). Специализира в София , Бърно , Прага , Москва и Варшава. През 1997-2000 г. е гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет. Доктор е на филологическите науки с дисертация на тема „Символите в българския символизъм“ (1999). От 2001 г. е професор по теория на литературата. Член е на Съюза на учените в България.

Свързани заглавия:

Добрин Добрев: Образование и култура или престъпност – това е алтернативата на нашето време

Проф. Добрин Добрев ще представи „Изкуството. История на идеите“ в „Хеликон-Шумен“

 

Прочетете още

Obrázek WhatsApp, 2024-05-09 v 14.32.34_49594de1

„1984“ с нови завладяващи корици

Книгата на Оруел не спира да вълнува Има книги, които винаги привличат вниманието – колкото …