Начало / България / Липсата на минимални познания по счетоводство и финанси води до сериозни загуби

Липсата на минимални познания по счетоводство и финанси води до сериозни загуби

На книжния пазар се появи интересна и изключително полезна книга. „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ от Петър Петров предоставя лесен начин за разбиране на иначе сложната материя, свързана със счетоводството и финансите – до минималното ниво, което е необходимо на всеки нефинансов мениджър.

Книгата може да бъде полезна и за изучаващите финанси, финансово и управленско счетоводство, които срещат практически трудности в разбирането на тази материя. Книгата е структурирана в седем глави, представени под формата на уроци, запознаващи читателите с основните аспекти на активите, пасивите, приходите и разходите – както по отношение на тяхната същност и счетоводно отчитане, така и по отношение на икономическата и финансовата трактовка на свързаните с тях показатели.
Днес новините изобилстват от примери за това до какво може да доведе липсата на минимални познания по счетоводство и финанси – кредитиране в швейцарски франкове при доходи в левове, договаряне на нереално високи преференциални лихви и др. За всички, които не желаят да бъдат част от тези новини, книгата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ ще бъде учебното помагало, което съчетава хармонично необходимия минимум от теория на счетоводството и финансите със задължителния практикум за лесно усвояване на такива знания и неусетното им превръщане в умения.

„Книгата е заразителен пример за българските експерти в областта на финансите и счетоводството, за които периодът от последния четвърт век премина без ясни разделителни в материята, свързана с „парите“ в една фирма. В книгата си Петър Петров – един от „воините на този фронт“, демонстрира както рутината в работата на експерта, така и поглед над решенията-клишета. Това я прави достъпна за студентите, ученици и курсисти по икономика и мениджмънт и същевременно добър инструмент за бързи и „умни“ решения от практикуващите собственици и мениджъри на фирми.“
Проф. д-р Милен Балтов,
Зам.-ректор на Бургаски свободен университет
Национално контактно лице за МСП по Програма „Хоризонт 2020“ на ЕС

„Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ тук

Прочетете още

gergan

Книжарят на книжарите Гергана Дичева: „Свят без книги няма бъдеще“

По 24 май е време за награди в „Хеликон“ Избира се всъщност и най-добър книжар, …